Urząd Gminy Wschowa – Gmina Wschowa

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: lubuskie

Urząd Gminy Wschowa – Gmina Wschowa

Godziny otwarcia oraz kontakt z Urzędem Gminy Wschowa dla mieszkańców Gminy Wschowa. Wydziały Urzędu Gminy Wschowy – dowód osobisty, prawo jazdy.

Urząd Gminy w Wschowie kontakt

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Wschowie można skorzystać z wybranego z dostępnych sposobów. Gdy potrzeba kontaktu jest pilna, najlepszą opcją będzie wykonanie połączenia telefonicznego. Niestety nie wszystko można załatwić telefonicznie. Z tego względu, w niektórych przypadkach kontakt z Urzędem Gminy w Wschowie trzeba zrealizować odwiedzając placówkę osobiście. Innym sposobem na kontakt z Urzędem Gminy Wschowa jest poczta elektroniczna. Wszelkie wiadomości kierowane do Urzędu Gminy Wschowa należy wysyłać na adres e-mail instytucji.

Urząd Gminy Wschowa kontakt z mieszkańcami Wschowy prowadzi przez telefon. W placówce istnieje możliwość skontaktowania się bezpośrednio z wybranym wydziałem wewnętrznym.

Urząd Gminy Wschowa godziny otwarcia

Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy w Wschowie, warto, jest spojrzeć na godziny otwarcia, ponieważ właśnie podczas tych godzin możliwy jest kontakt z instytucją. Urząd Gminy Wschowa godziny otwarcia ustanowił odpowiednio do potrzeb petentów. Na ten moment w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy w Wschowie nie jest czynny.

Kontakt Urząd Gminy Wschowa

Adres: Rynek 1, 67-400 Wschowa

Telefon: 65 540 86 00,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Wschowa:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Gmina Wschowa

Prowadzenie spraw związanych z administracją gminy Wschowa należy do zadań Urzędu Gminy Wschowy. Instytucja publiczna jaką jest Urząd Gminy Wschowa jest miejscem, w którym mieszkańcy gminy mogą uzyskać pomoc w wielu kwestiach administracyjnych, takich jak: uzyskanie dokumentów, rejestracja pojazdów czy zgłaszanie zmian w ewidencji ludności.

Urzędowi Gminy Wschowa powierzono istotne zadanie koordynowania różnorodnych inicjatyw i projektów, których celem jest rozwój gminy. Priorytetem jest inwestowanie w infrastrukturę, taką jak rozbudowa i modernizacja dróg w gminie Wschowa, a także ciągły rozwój transportu publicznego w gminie. Ponadto istotną rolę odgrywa budowa i utrzymanie obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły. Działalność Urzędu Gminy Wschowa jest niezbędna dla dobra i postępu lokalnej społeczności, zapewniając skuteczne zarządzanie.

W celu sprawnego funkcjonowania, Urząd Gminy Wschowa został podzielony na różne wewnętrzne sekcje, które odpowiadają za konkretne obszary działań. Dlatego ważne jest, aby osoby odwiedzające urząd były świadome, do której sekcji należy zgłosić swoje sprawy. Przykładowo, Wydział Komunikacji gminy Wschowy jest odpowiedzialny za sprawy związane z prawem jazdy i rejestracją pojazdów, natomiast Wydział Spraw Obywatelskich zajmuje się m.in. sprawami dotyczącymi dowodów osobistych. Prace podejmowane przez Urząd Gminy Wschowa mają na celu podniesienie jakości życia lokalnej społeczności poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz wspieranie rozwoju. Poprzez skoordynowane działania i efektywne zarządzanie, Urząd Gminy Wschowa odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości gminy i zaspokajaniu potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców.

Wydziały Urzędu Gminy Wschowy

W Urzędzie Gminy Wschowy istnieje kilka wydziałów, które zajmują się różnymi dziedzinami. Każdy z tych wydziałów ma swoje specjalne zadania i zajmuje się określonymi sprawami. Na przykład, w Urzędzie Gminy Wschowy znajduje się Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, a także Wydział Spraw Obywatelskich, który zajmuje się różnymi sprawami związanymi z obywatelami. Poza tym Urząd Gminy Wschowy ma również Wydział Nieruchomości, który zarządza nieruchomościami miejskimi, oraz Wydział Ochrony Środowiska, który zajmuje się kwestiami związanymi z ochroną środowiska w jednostce jaką jest gmina Wschowa.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Wschowy

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Wschowy to jedno z najważniejszych miejsc, do którego mieszkańcy zgłaszają się w celu załatwienia spraw związanych z prawem jazdy i pojazdami. Na tym wydziale można załatwić formalności związane z uzyskaniem numeru PKK, odbiorem dokumentu prawa jazdy, rejestracją pojazdu, odbiorem tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Wschowy obsługuje swoich klientów w godzinach pracy placówki.

Mapa Urząd Gminy Wschowa

Liczba wyświetleń: 486Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS