Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie – Gmina Wysokie Mazowieckie

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: podlaskie

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie – Gmina Wysokie Mazowieckie

Gmina Wysokie Mazowieckie kontakt dla mieszkańców Wysokiego Mazowieckiego. Numery telefonu Urzędu Gminy Wysokiego Mazowieckiego. Aktualne godziny otwarcia Urzędu Gminy w Wysokiem Mazowieckiem.

Kontakt Wysokie Mazowieckie Urząd Gminy

Kontakt z Urzędem Gminy Wysokie Mazowieckie jest ważny dla mieszkańców oraz przedsiębiorców, którzy chcą załatwić swoje sprawy administracyjne. Aby skontaktować się z placówką, petenci mogą skorzystać z poczty elektronicznej lub podanego numeru telefonu Urzędu Gminy w Wysokiem Mazowieckiem. Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie kontakt umożliwia także poprzez platformę ePUAP.

Gmina Wysokie Mazowieckie jest miejscem, gdzie mieszkańcy mogą rozwiązać wiele problemów administracyjnych. Odwiedzając placówkę warto pamiętać o harmonogramie jej pracy. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Wysokiem Mazowieckiem zostały ustalone tak aby umożliwić jak największej ilości mieszkańców Wysokiego Mazowieckiego rozwiązanie spraw administracyjnych.

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie telefon

Urząd Gminy w Wysokiem Mazowieckiem jest instytucją, zapewniającą pomoc oraz wsparcie mieszkańcom. Kontakt z Gminą Wysokie Mazowieckie możliwy jest poprzez wybranie odpowiedniego numeru telefonu, znajdującego się na stronie. Dzięki temu mieszkańcy mogą w szybki sposób skontaktować się z odpowiednim wydziałem i uzyskać pomoc od wyspecjalizowanego urzędnika. Kontakt z Urzędem Gminy w Wysokiem Mazowieckiem jest bardzo istotny dla petentów. Warto mieć na uwadze, że Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie telefon obsługuje w godzinach otwarcia.

Kontakt Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

Adres: Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Telefon: 86 275 26 27,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie:

  • Poniedziałek 7:30-15:30
  • Wtorek 7:30-15:30
  • Środa 7:30-15:30
  • Czwartek 7:30-15:30
  • Piątek 7:30-15:30

Gmina Wysokie Mazowieckie

Urząd Gminy Wysokiem Mazowieckiem to instytucja rządowa, która zajmuje się zarządzaniem gminą. Ich główne zadania to dbanie o mieszkańców a co z tym powiązane prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem. Zarządcy Gminy Wysokie Mazowieckie jest odpowiedzialny za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie. Pracownicy Urzędu Gminy współpracują z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymują kontakt z mieszkańcami.

Jednostka organizacyjna, znana jako Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, stanowi podstawę dla efektywnego działania władz lokalnych. To tam wójt, burmistrz lub prezydent podejmuje decyzje na podstawie uchwał rady gminy lub rady miejskiej oraz realizuje zadania miasta lub gminy zgodnie z przepisami prawa. Trzeba wiedzieć, że struktura Urzędu Gminy Wysokiego Mazowieckiego została odpowiednio uporządkowana. W skład Urzędu Gminy Wysokiego Mazowieckiego wchodzą wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne takie jak Wydział Komunikacji Gminy Wysokie Mazowieckie czy Wydział Spraw Obywatelskich.

Wydziały Urzędu Gminy Wysokiego Mazowieckiego

W Urzędzie Gminy w Wysokiem Mazowieckiem istnieją różne wydziały, z których każdy ma swoje specjalne zadania i zajmuje się różnymi sprawami. Na przykład, Wydział Komunikacji Urzędu Gminy w Wysokiem Mazowieckiem zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, Wydział Spraw Obywatelskich zajmuje się różnymi sprawami związanymi z mieszkańcami, Wydział Nieruchomości zarządza nieruchomościami miejskimi, a Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się kwestiami związanymi z ochroną środowiska w gminie. Każdy z tych wydziałów Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie ma swoje unikalne zadania i celem jest pomaganie mieszkańcom i dbanie o ich potrzeby.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Wysokiego Mazowieckiego

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Wysokiego Mazowieckiego to miejsce, gdzie mieszkańcy mogą załatwić różnego rodzaju formalności związane z pojazdami i prawem jazdy. Pracownicy tego wydziału pomagają w sprawach takich jak uzyskanie numeru PKK, odbiór dokumentu prawa jazdy, rejestracja pojazdu, odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego.

Mapa Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

Liczba wyświetleń: 135Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS