Urząd Gminy Zagrodno – Gmina Zagrodno

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: dolnośląskie

Urząd Gminy Zagrodno – Gmina Zagrodno

Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy Zagrodna. Aktualne godziny otwarcia Urzędu Gminy Zagrodno, godziny obsługi petentów. Urząd Gminy Zagrodno kontakt, telefon, adres.

Urząd Gminy Zagrodno kontakt

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy Zagrodno, należy skorzystać z wybranego z dostępnych sposobów. Urząd Gminy Zagrodno kontakt realizuje poprzez telefon, pocztę elektroniczną oraz oczywiście bezpośrednio w siedzibie Gminy Zagrodno. Najszybszą oraz najwygodniejszą formą kontaktu z Urzędem Gminy Zagrodno jest podany numer kontaktowy. Jednak nie wszystkie sprawy można załatwić telefonicznie. Wtedy należy skorzystać z jednej z pozostałych form kontaktu obsługiwanych przez Urząd Gminy Zagrodno.

Urząd Gminy Zagrodno godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy Zagrodno są równoznaczne z godzinami, podczas których można skontaktować się z placówką. Urząd Gminy Zagrodno godziny otwarcia ustalił od poniedziałku do piątku, ponieważ w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Zagrodno jest zamknięty. Oczywiście Urząd Gminy Zagrodno godziny otwarcia dostosował od potrzeb odwiedzających go petentów.

Kontakt Urząd Gminy Zagrodno

Adres: Zagrodno 52, 59-516 Zagrodno

Telefon: (76) 877 33 96, (76) 877 33 97

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Zagrodno:

  • Poniedziałek 7:30-15:30
  • Wtorek 7:30-16:30
  • Środa 7:30-15:30
  • Czwartek 7:30-15:30
  • Piątek 7:30-14:30

Gmina Zagrodno

Urząd Gminy w Zagrodnie to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie gminą i dbanie o jej mieszkańców. W ramach swoich zadań urząd zajmuje się przyznawaniem pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzaniem nieruchomościami i budynkami, utrzymaniem czystości i porządku, inwestycjami i rozwijaniem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują kontakt z mieszkańcami Zagrodna i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Zagrodno mieszkańcy mogą także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Wójt lub burmistrz gminy Zagrodno ma możliwość wykonywania uchwał rady gminy oraz realizacji określonych zadań miasta lub gminy poprzez Urząd Gminy Zagrodno (UG Zagrodno). W przypadku Zagrodna, strukturę organizacyjną i działanie Urzędu Gminy w Zagrodnie precyzuje regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skorzystania z różnych wydziałów, w zależności od rodzaju sprawy. Aby zapewnić optymalne działanie, placówka jaką jest Urząd Gminy Zagrodno została podzielona na wewnętrzne wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne. Każda z jednostek posiada wyodrębnione zadania, z tego względu mieszkańcy Zagrodna powinni wiedzieć do której z nich udać się w celu załatwienia konkretnej sprawy.

Urząd Gminy Zagrodno wydziały

Znajdujące się w Urzędzie Gminy Zagrodna wydziały są obsługiwane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę z danych zakresów. Każdy z pracowników ma wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie. Urząd Gminy Zagrodno wydziały ustanowił zgodnie z kategorią spraw w nich realizowanych.

Urząd Gminy Zagrodno odpady komunalne

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Zagrodno odbywa się według ustalonego wcześniej harmonogramu. Do takiego harmonogramu ma wgląd każda zainteresowana osoba. Można go znaleźć, udając się na stronę internetową Urzędu Gminy Zagrodno. Warto pamiętać, że w Urzędzie Gminy Zagrodno przyjmowana deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taki dokument powinien złożyć każdy właściciel nieruchomości, w której powstają odpady komunalne.

Mapa Urząd Gminy Zagrodno

Liczba wyświetleń: 270Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS