Urząd Gminy Zambrów – Gmina Zambrów

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: podlaskie

Urząd Gminy Zambrów – Gmina Zambrów

Godziny otwarcia oraz kontakt z Urzędem Gminy Zambrów dla mieszkańców Gminy Zambrów. Wydziały Urzędu Gminy Zambrowa – dowód osobisty, prawo jazdy.

Urząd Gminy Zambrów kontakt

Urząd Gminy Zambrów na kontakt pozwala wszystkim zainteresowanym osobom. Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Zambrowie można skorzystać z elektronicznej skrzynki pocztowej lub telefonu. Aby jak najszybciej uzyskać informacje na dany temat, zaleca się skorzystanie z formy telefonicznej. Jednak należy także pamiętać o tym, że Urząd Gminy Zambrów kontakt realizuje jedynie w godzinach otwarcia, dlatego najpierw należy upewnić się, czy o danej godzinie obsługiwani są interesanci.

Urząd Gminy Zambrów godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy w Zambrowie są jednoznaczne z godzinami, w których obsługiwani są interesanci. Urząd Gminy Zambrów jest otwarty we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku. W soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Zambrowa jest nieczynny. Właściwie godziny otwarcia Urzędu Gminy Zambrowa są stałe, jednak wszelkie informacje o zmiany w harmonogramie pracy są niezwłocznie przekazywane do informacji dla mieszkańców gminy Zambrów.

Kontakt Urząd Gminy Zambrów

Adres: ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

Telefon: 86 271 46 16,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Zambrów:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Gmina Zambrów

Instytucja, którą nazywamy Urząd Gminy w Zambrowie, zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem tą gminą. Główne obowiązki Urzędu to troska o mieszkańców gminy Zambrów czy prowadzenie spraw związanych z gospodarką. Jako rządowa instytucja, Urząd Gminy Zambrów jest odpowiedzialny za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w mieście. Pracownicy Urzędu Gminy Zambrowie wykonują swoje zadania, współpracując z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymując kontakt z mieszkańcami. W Urzędzie Gminy Zambrowie można załatwić formalności z różnych dziedzin, w tym składać różne wnioski, zgłoszenia czy zażalenia. Urząd Gminy Zambrów stanowi jednostkę organizacyjną umożliwiającą wójtowi lub burmistrzowi podejmowanie uchwał rady gminy oraz wykonanie określonych zadań gminy Zambrów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Struktura Wydziałów Urzędu Gminy Zambrowa

Urząd Gminy w Zambrowie składa się z kilku wydziałów, z których każdy zajmuje się innymi sprawami. Dla przykładu, w Urzędzie Gminy w Zambrowie dostępny jest Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, a także Wydział Spraw Obywatelskich, który zajmuje się różnymi sprawami związanymi z obywatelami. Inny ważny wydział to Wydział Nieruchomości, który zarządza nieruchomościami miejskimi w gminie Zambrów czy Wydział Ochrony Środowiska.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Zambrowa

W Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Zambrowa mieszkańcy mogą załatwić formalności związane z pojazdami i prawem jazdy. W tym miejscu można zrealizować sprawy takie jak uzyskanie numeru PKK, odbiór dokumentu prawa jazdy, rejestracja pojazdu, odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego. W jednostce wewnętrznej jaką jest Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Zambrowa, pracują wyspecjalizowani pracownicy którzy są w stanie udzielić petentom potrzebnego wsparcia.

Mapa Urząd Gminy Zambrów

Liczba wyświetleń: 295Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS