Urząd Gminy Zamość – Gmina Zamość

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: lubelskie

Urząd Gminy Zamość – Gmina Zamość

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Zamość. Skontaktuj się z Urzędem Gminy w Zamościu przez telefon lub pocztę elektroniczną. Gmina Zamość wydziały, dowód osobisty.

Urząd Gminy w Zamościu kontakt

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Zamościu można skorzystać z wybranego z dostępnych sposobów. Gdy potrzeba kontaktu jest pilna, najlepszą opcją będzie wykonanie połączenia telefonicznego. Niestety nie wszystko można załatwić telefonicznie. Z tego względu, w niektórych przypadkach kontakt z Urzędem Gminy w Zamościu trzeba zrealizować odwiedzając placówkę osobiście. Innym sposobem na kontakt z Urzędem Gminy Zamość jest poczta elektroniczna. Wszelkie wiadomości kierowane do Urzędu Gminy Zamość należy wysyłać na adres e-mail instytucji.

Urząd Gminy Zamość kontakt z mieszkańcami Zamościa prowadzi przez telefon. W placówce istnieje możliwość skontaktowania się bezpośrednio z wybranym wydziałem wewnętrznym.

Urząd Gminy Zamość godziny otwarcia

Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy w Zamościu, warto, jest spojrzeć na godziny otwarcia, ponieważ właśnie podczas tych godzin możliwy jest kontakt z instytucją. Urząd Gminy Zamość godziny otwarcia ustanowił odpowiednio do potrzeb petentów. Na ten moment w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy w Zamościu nie jest czynny.

Kontakt Urząd Gminy Zamość

Adres: ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość

Telefon: 84 639 29 59,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Zamość:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Gmina Zamość

Urząd Gminy w Zamościu jest instytucją odpowiedzialną za administrowanie i zarządzanie gminą. Jego główne zadania obejmują dbanie o mieszkańców Zamościa, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowaniem i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą. Urząd Gminy Zamość to jednostka, która zapewnia wykonanie uchwał rady miasta oraz realizację zadań przewidzianych przez prawo dla miasta lub gminy. Na jego czele Urzędu Gminy Zamość stoi wójt lub burmistrz.

Jako instytucja rządowa, Urząd Gminy Zamościa odpowiada również za udzielanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, a także utrzymywanie czystości i porządku w gminie. Pracownicy Urzędu Gminy Zamościa wykonują powierzone im zadania, a także współpracują z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymują kontakt z mieszkańcami. W Urzędzie Gminy Zamościa realizowane są formalności z szerokiego zakresu, w tym różnego rodzaju zgłoszenia, wnioski i zażalenia.

Struktura Wydziałów Urzędu Gminy Zamościa

Urząd Gminy w Zamościu składa się z kilku wydziałów, z których każdy zajmuje się innymi sprawami. Dla przykładu, w Urzędzie Gminy w Zamościu dostępny jest Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, a także Wydział Spraw Obywatelskich, który zajmuje się różnymi sprawami związanymi z obywatelami. Inny ważny wydział to Wydział Nieruchomości, który zarządza nieruchomościami miejskimi w gminie Zamość czy Wydział Ochrony Środowiska.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Zamościa

W Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Zamościa mieszkańcy mogą załatwić formalności związane z pojazdami i prawem jazdy. W tym miejscu można zrealizować sprawy takie jak uzyskanie numeru PKK, odbiór dokumentu prawa jazdy, rejestracja pojazdu, odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego. W jednostce wewnętrznej jaką jest Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Zamościa, pracują wyspecjalizowani pracownicy którzy są w stanie udzielić petentom potrzebnego wsparcia.

Mapa Urząd Gminy Zamość

Liczba wyświetleń: 403Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS