Urząd Gminy Zbiczno – Gmina Zbiczno

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: kujawsko-pomorskie

Urząd Gminy Zbiczno – Gmina Zbiczno

Urząd Gminy Zbiczno kontakt – jak skontaktować się z Urzędem Gminy w Zbicznie. Gmina Zbiczno informacje dla mieszkańców. Telefony w Urzędzie Gminy w Zbicznie.

Urząd Gminy Zbiczno kontakt

Urząd Gminy Zbiczno na kontakt pozwala wszystkim zainteresowanym osobom. Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Zbicznie można skorzystać z elektronicznej skrzynki pocztowej lub telefonu. Aby jak najszybciej uzyskać informacje na dany temat, zaleca się skorzystanie z formy telefonicznej. Jednak należy także pamiętać o tym, że Urząd Gminy Zbiczno kontakt realizuje jedynie w godzinach otwarcia, dlatego najpierw należy upewnić się, czy o danej godzinie obsługiwani są interesanci.

Urząd Gminy Zbiczno godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy w Zbicznie są jednoznaczne z godzinami, w których obsługiwani są interesanci. Urząd Gminy Zbiczno jest otwarty we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku. W soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Zbiczna jest nieczynny. Właściwie godziny otwarcia Urzędu Gminy Zbiczna są stałe, jednak wszelkie informacje o zmiany w harmonogramie pracy są niezwłocznie przekazywane do informacji dla mieszkańców gminy Zbiczno.

Kontakt Urząd Gminy Zbiczno

Adres: ul. Szosa Brodnicka 53, 87-305 Zbiczno

Telefon: +48 56 49 393 17,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Zbiczno:

  • Poniedziałek 7:15-15:00
  • Wtorek 7:15-16:15
  • Środa 7:15-15:00
  • Czwartek 7:15-15:00
  • Piątek 7:15-15:00

Gmina Zbiczno

Prowadzenie spraw związanych z administracją gminy Zbiczno należy do zadań Urzędu Gminy Zbiczna. Instytucja publiczna jaką jest Urząd Gminy Zbiczno jest miejscem, w którym mieszkańcy gminy mogą uzyskać pomoc w wielu kwestiach administracyjnych, takich jak: uzyskanie dokumentów, rejestracja pojazdów czy zgłaszanie zmian w ewidencji ludności.

Urzędowi Gminy Zbiczno powierzono istotne zadanie koordynowania różnorodnych inicjatyw i projektów, których celem jest rozwój gminy. Priorytetem jest inwestowanie w infrastrukturę, taką jak rozbudowa i modernizacja dróg w gminie Zbiczno, a także ciągły rozwój transportu publicznego w gminie. Ponadto istotną rolę odgrywa budowa i utrzymanie obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły. Działalność Urzędu Gminy Zbiczno jest niezbędna dla dobra i postępu lokalnej społeczności, zapewniając skuteczne zarządzanie.

W celu sprawnego funkcjonowania, Urząd Gminy Zbiczno został podzielony na różne wewnętrzne sekcje, które odpowiadają za konkretne obszary działań. Dlatego ważne jest, aby osoby odwiedzające urząd były świadome, do której sekcji należy zgłosić swoje sprawy. Przykładowo, Wydział Komunikacji gminy Zbiczna jest odpowiedzialny za sprawy związane z prawem jazdy i rejestracją pojazdów, natomiast Wydział Spraw Obywatelskich zajmuje się m.in. sprawami dotyczącymi dowodów osobistych. Prace podejmowane przez Urząd Gminy Zbiczno mają na celu podniesienie jakości życia lokalnej społeczności poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz wspieranie rozwoju. Poprzez skoordynowane działania i efektywne zarządzanie, Urząd Gminy Zbiczno odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości gminy i zaspokajaniu potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców.

Struktura Wydziałów Urzędu Gminy Zbiczna

W Urzędzie Gminy w Zbicznie istnieją różne działy wewnętrzne, z których każdy zajmuje się innymi sprawami. Na przykład, jednym z nich jest Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, Wydział Spraw Obywatelskich zajmuje się różnymi sprawami związanymi z mieszkańcami. Podział Urzędu Gminy Zbiczna na wydziały znacznie przyśpieszył obsługę petentów. 

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Zbiczna

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Zbiczna to jedno z miejsc, gdzie mieszkańcy mogą uzyskać pomoc w sprawach związanych z pojazdami i prawem jazdy. Pracownicy tego wydziału zajmują się różnymi formalnościami, takimi jak rejestracja pojazdu, odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego, uzyskanie numeru PKK oraz odbiór dokumentu prawa jazdy.

Mapa Urząd Gminy Zbiczno

Liczba wyświetleń: 260Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS