Urząd Gminy Zbrosławice – Gmina Zbrosławice

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: śląskie

Urząd Gminy Zbrosławice – Gmina Zbrosławice

Urząd Gminy Zbrosławice kontakt z placówką przez telefon i pocztę e-mail. Sprawdź aktualne godziny otwarcia Urzędu Gminy Zbrosławice. Wydziały Urzędu Gminy Zbrosławic.

Kontakt Zbrosławice Urząd Gminy

Komunikacja z Urzędem Gminy jest niezbędna, kiedy potrzeba jest załatwić różnego rodzaju sprawy związane z działalnością instytucji. Nie zawsze jednak wiadomo, jak można skontaktować się z danym urzędem, oprócz osobistej wizyty. Urząd Gminy w Zbrosławicach poza osobistym kontaktem, daje możliwość mieszkańcom, także skontaktowania się na odległość. Urząd Gminy Zbrosławice kontakt prowadzi między innymi przez e-mail, platformę ePUAP. Dodatkowo warto pamiętać, że kontakt z Urzędem Gminy w Zbrosławicach dostępny jest także telefonicznie pod podanym numerem kontaktowym.

Urząd Gminy Zbrosławice telefon

Sam Urząd Gminy Zbrosławice, jak i jego wydziały wewnętrzne posiadają własne numery kontaktowe. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Zbrosławice telefon kontaktowy podany powyżej prowadzi do sekretariatu. Chcąc skontaktować się z wybranym wydziałem wewnętrznym UG Zbrosławice telefon okaże się najwygodniejszą i najszybszą opcją uzyskania wsparcia.

Kontakt Urząd Gminy Zbrosławice

Adres: ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice

Telefon: 32 233 70 12 ,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Zbrosławice:

  • poniedziałek 7:00-15:00
  • wtorek 7:00-15:00
  • środa 7:00-15:00
  • czwartek 7:00-15:00
  • piątek 7:00-13:00

Zbrosławice Urząd Gminy

Urząd Gminy Zbrosławicach to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie i troskę o gminę. Główne zadania urzędu to dbanie o mieszkańców, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą gminy. W ramach swoich obowiązków Urząd Gminy Zbrosławice odpowiada m.in. za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie.

W kontekście administracji lokalnej Urząd Gminy Zbrosławice jest jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi lub burmistrzowi gminy Zbrosławic podejmowanie uchwał rady gminy oraz realizację zadań gminy Zbrosławice zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Placówkę Urząd Gminy Zbrosławice tworzą wydziały wewnętrzne, a także komórki organizacyjne. Każda z jednostek Urzędu Gminy Zbrosławic posiada indywidualne zadania.

Urząd Gminy Zbrosławice Wydział Spraw Obywatelskich

Urząd Gminy w Zbrosławicach posiada wiele wydziałów, a jednym z nich jest Wydział Spraw Obywatelskich. Jest to dział zajmujący się kwestami związanymi z życiem mieszkańców. Wydział Spraw obywatelskich Gminy Zbrosławice odpowiada między innymi za wydawanie dowodów osobistych. W przypadku gdy mieszkańcy gminy Zbrosławice potrzebują pomocy w konkretnych sprawach, mogą skorzystać z usług Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Zbrosławicach, aby uzyskać niezbędną pomoc i wsparcie. 

Mapa Urząd Gminy Zbrosławice

Liczba wyświetleń: 435Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS