Urząd Gminy Zgierz

Urząd Gminy Zgierz

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: łódzkie

Urząd Gminy Zgierz

Urząd Gminy Zgierz godziny otwarcia, numer telefonu, adres, e-mail. Zgierz Urząd Gminy podatek od nieruchomości, wywóz śmieci, deklaracja śmieciowa.

Urząd Gminy Zgierz podatek od nieruchomości

Istniejący w jednostce Urząd Gminy Zgierz podatek od nieruchomości, zobowiązane są zapłacić osoby, które

 • są właścicielami nieruchomości
 • są użytkownikami gruntów wieczystych
 • są samoistnymi posiadaczami nieruchomości lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Z płacenia podatku od nieruchomości zwolnieni są rolnicy, użytkownicy działek w obrębie ROD, posiadacze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, posiadacze gruntów i budynków wpisanych do rejestru zabytków, a także posiadacze działek przyzagrodowych. Opłatę w Urzędzie Gminy Zgierz należy uiścić w odpowiednim terminie osobiście w kasie urzędu lub za pomocą przelewu na podany na głównej stronie internetowej numer konta bankowego.

Urząd Gminy Zgierz Wydział Ochrony Środowiska

Mieszczący się w instytucji Urząd Gminy Zgierz Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się między innymi:

 • wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew oraz krzewów
 • wydawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • podejmowaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • opinią w zakresie zdjęcia próchniczej warstwy ziemi
 • opiniowaniem planów łowieckich
 • usuwaniem odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania
 • usuwaniem wyrobów azbestowych
 • opiniowaniem projektów geologicznych
 • ewidencją zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych

Urząd Gminy Zgierz kontakt

Jednostka organizacyjna, którą jest Urząd Gminy Zgierz kontakt interesantom, pozwala uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także za pomocą numeru telefonu. Każdy petent powinien wiedzieć, że kontakt zdalny jak i osobisty Zgierz Urząd Gminy umożliwia wyłącznie w czasie godzin pracy. Zainteresowane osoby, które chcą natychmiast uzyskać wszelkie informacje, powinny skorzystać z kontaktu telefonicznego.

Urząd Gminy Zgierz numer telefonu: 427162515
Urząd Gminy Zgierz adres e-mail: [email protected]
Urząd Gminy Zgierz adres: ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz

Urząd Gminy Zgierz godziny otwarcia

W instytucji Urząd Gminy Zgierz godziny otwarcia są adekwatne do godzin obsługi zainteresowanych osób. Zgierz Urząd Gminy czas pracy we wtorki wydłużył do godziny 17:00. Warto wiedzieć, że w soboty oraz niedziele interesanci nie mogą korzystać z usług, jakie oferuje Urząd Gminy w Zgierzu. W celu uniknięcia niechcianej kolejki podczas osobistej wizyty w Urzędzie można dokonać wcześniejszej rezerwacji terminu.

Urząd Gminy Zgierz godziny pracy:
Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek: 8:00-17:00
Środa: 8:00-16:00
Czwartek: 8:00-16:00
Piątek: 8:00-15:00
Sobota: Zamknięte
Niedziela: Zamknięte 

Urząd Gminy Zgierz wydziały
 • Biuro Obsługi Rady
 • Referat Samorządowo-Administracyjny
 • Zespół do spraw Obywatelskich
 • Zespół do spraw Informatyzacji Urzędu
 • Referat Infrastruktury i Rozwoju
 • Zespół do spraw Zamówień Publicznych i OSP
 • Referat Geodezji i Nieruchomości
 • Referat Urbanistyki
 • Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 • Referat Edukacji i Spraw Społecznych
 • Referat Promocji i Komunikacji Społecznej
 • Referat Finansowy
Urząd Gminy Zgierz wywóz śmieci

Instytucja Urząd Gminy Zgierz wywóz śmieci realizuje według wcześniej ustalonego harmonogramu. Został on umieszczony na głównej stronie internetowej. Każdy petent, który posiada dostęp do internetu ma do niego wgląd. Obowiązująca w jednostce Urząd Gminy Zgierz deklaracja śmieciowa musi zostać złożona przez użytkownika wieczystego, współwłaściciela nieruchomości, pełnomocnika właściciela nieruchomości, a także właściciela nieruchomości. 

Liczba wyświetleń: 855Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS