Urząd Gminy Zielona Góra – Gmina Zielona Góra

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: lubuskie

Urząd Gminy Zielona Góra – Gmina Zielona Góra

Skontaktuj się z Urzędem Gminy Zielona Góra. Dostępne numery telefonów, adresy e-mail, adres fizyczny oraz godziny otwarcia dla placówki Urząd Gminy Zielona Góra.

Urząd Gminy w Zielonej Górze kontakt

Jednostka jaką jest Urząd Gminy Zielona Góra kontakt umożliwia wszystkim zainteresowanym. Istnieje parę różnych sposobów umożliwiających kontakt z Urzędem Gminy w Zielonej Górze, dlatego każda osoba może wybrać sobie ten, który jej najlepiej odpowiada. Jednym z dostępnych sposobów na kontakt z Urzędem Gminy Zielona Góra, jest forma telefoniczna. Jest to obecnie najszybszy sposób na skontaktowanie się z Urzędem Gminy w Zielonej Górze. Warto, jest wiedzieć, że Urząd Gminy Zielona Góra kontakt realizuje także na inne sposoby. Kolejnym z nich jest elektroniczna skrzynka pocztowa urzędu. Kontakt z Urzędem Gminy Zielona Góra można także uzyskać, udając się osobiście do placówki.

Urząd Gminy Zielona Góra godziny otwarcia

Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy w Zielonej Górze, warto, jest w pierwszej kolejności zapoznać się z godzinami otwarcia placówki. Właśnie w tych godzinach możliwy jest kontakt z UG Zielona Góra. Placówka otwarta jest od poniedziałku do piątku. Obecnie w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Zielona Góra jest nieczynny. Warto także wiedzieć o tym, że istnieje możliwość na zarezerwowanie wizyty w Urzędzie Gminy Zielona Góra.

Kontakt Urząd Gminy Zielona Góra

Adres: Gen. Jarosława Dąbrowskiego 41, 65-021 Zielona Góra

Telefon: 68 475 56 70, 68 475 56 60

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Zielona Góra:

  • poniedziałek 07:30–16:30
  • wtorek 07:30–15:00
  • środa 07:30–14:30
  • czwartek 07:30–14:30
  • piątek 07:30–14:30

Gmina Zielona Góra

W placówce jaką jest Urząd Gminy Zielona Góra można załatwić wiele spraw związanych z funkcjonowaniem gminy Zielona Góra, takich jak uzyskanie dowodu osobistego, rejestracja pojazdów. Zgłoszenie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach również realizowane jest w Urzędzie Gminy Zielonej Góry.

W celu skutecznego zarządzania i organizacji, Urząd Gminy Zielona Góra został podzielony na różne wydziały i sekcje, z których każdy pełni określone funkcje. Na przykład, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej gminy Zielonej Góry zajmuje się nadzorem nad gospodarką odpadami, ochroną środowiska naturalnego oraz utrzymaniem czystości i porządku w gminie. Natomiast Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego prowadzi działania mające na celu promocję gminy Zielonej Góry jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania oraz wspiera lokalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy i rozwijaniu działalności. Dodatkowo Urząd Gminy Zielona Góra angażuje się w organizację wydarzeń kulturalnych i społecznych, takich jak festiwale, targi czy koncerty, które mają na celu budowanie więzi społecznych i wzmacnianie tożsamości lokalnej społeczności.

Urząd Gminy Zielona Góra Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska mieszczący się w Urzędzie Gminy w Zielonej Górze zajmuje się między innymi prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie krzewów oraz drzew na terenach nieleśnych, ochroną wody, gleby, powietrza oraz z ograniczeniem hałasu na terenie gminy Zielona Góra. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Zielona Góra Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się również spisem rolnym czy opiniowaniem planów łowieckich oraz projektów geologicznych.

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Zielonej Góry należy również: 

  • zestawianie informacji dotyczących korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, dotyczących odprowadzania ścieków, poboru wód podziemnych, emisji gazów oraz pyłów do powietrza ze środków transportu oraz obiektów,
  • usuwanie odpadów znajdujących się w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania.

Urząd Gminy Zielona Góra wywóz śmieci

Urząd Gminy Zielona Góra wywóz śmieci realizuje według wcześniej ustalonego harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Warto pamiętać, że deklaracja śmieciowa, która obowiązuje w Urzędzie Gminy w Zielonej Górze musi być złożona przez użytkownika wieczystego, pełnomocnika właściciela nieruchomości, właściciela nieruchomości oraz współwłaściciela nieruchomości.

Mapa Urząd Gminy Zielona Góra

Liczba wyświetleń: 203Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS