Urząd Gminy Żukowice – Gmina Żukowice

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: dolnośląskie

Urząd Gminy Żukowice – Gmina Żukowice

Godziny przyjmowania interesantów w Urzędzie Gminy Żukowice. Kontakt z Urzędem Gminy w Żukowice telefonicznie, mailowo. Gmina Żukowice godziny otwarcia.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Żukowice?

Aby nawiązać kontakt z Urzędem Gminy w Żukowice, najlepiej skorzystać z informacji kontaktowych dostępnych na oficjalnej stronie instytucji. W obecnej sytuacji Urząd Gminy Żukowice umożliwia kontakt zdalny, m.in. za pomocą telefonu i poczty elektronicznej, z uwzględnieniem godzin otwarcia placówki. Informacje dotyczące pracy Urzędu Gminy Żukowice można uzyskać osobiście w placówce.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Żukowice

Chcąc uzyskać informacje na temat godzin otwarcia Urzędu Gminy w Żukowice, warto odwiedzić oficjalną stronę internetową instytucji, gdzie na bieżąco są aktualizowane informacje. Przed planowaną wizytą w urzędzie zaleca się sprawdzenie godzin pracy, aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów. Urząd Gminy Żukowice obsługuje petentów w dni robocze, zgodnie z podanymi godzinami pracy, natomiast w dni ustawowo wolne od pracy jest zamknięty. W przypadku zmian w harmonogramie pracy urzędu informacje są publikowane online oraz wywieszane w widocznym miejscu dla petentów.

Kontakt Urząd Gminy Żukowice

Adres: Żukowice 148 67-231 Żukowice

Telefon: 76 831 42 41,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Żukowice:

  • Poniedziałek 7:30 - 15:30
  • Wtorek 7:30 - 15:30
  • Środa 7:30 - 15:30
  • Czwartek 7:30 - 16:30
  • Piątek 7:30 - 14:30

Gmina Żukowice

Na stronie interesanci mogą znaleźć przydatne informacje na temat godzin otwarcia, kontaktu z poszczególnymi Wydziałami Urzędu Gminy Żukowice. Instytucja pełni ważną rolę w życiu gminy Żukowice i jest miejscem, gdzie mieszkańcy mogą uzyskać pomoc oraz załatwić wiele kwestii administracyjnych.

W ramach swoich kompetencji Urząd Gminy Żukowice składa się z różnych wydziałów, z których każdy odpowiada za określone dziedziny. Na przykład, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa nadzoruje procesy urbanistyczne, planowanie przestrzenne oraz kontrolę budowlaną na terenie gminy Żukowice. Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się monitorowaniem stanu środowiska, prowadzeniem działań związanych z ochroną przyrody oraz promocją zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo, Urząd Gminy Żukowice pełni funkcję organizacyjną w zakresie obsługi spraw związanych z rejestracją stanu cywilnego, wystawianiem zaświadczeń i dokumentów, jak również udzielaniem informacji o bieżących sprawach administracyjnych. Dzięki temu, mieszkańcy gminy Żukowice mają możliwość skorzystania z różnorodnych usług w jednym miejscu, co przyczynia się do wygody i efektywności w załatwianiu swoich spraw.

Warto podkreślić, że UG Żukowice pełni funkcję publiczną, działającą na rzecz dobra społeczności lokalnej. Poprzez skoordynowanie działań i efektywne zarządzanie, Urząd Gminy Żukowice wspiera rozwój gminy, tworzy lepsze warunki życia dla mieszkańców oraz zapewnia skuteczne zarządzanie administracyjne.

Struktura Wydziałów Urzędu Gminy Żukowice

Urząd Gminy w Żukowice składa się z wielu różnych działów, z których każdy zajmuje się określoną sferą działań. Przykład może stanowić Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Żukowice, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym. Natomiast Wydział Nieruchomości zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami miejskimi, a Wydział Ochrony Środowiska Gminy Żukowice zajmuje się różnymi kwestiami związanymi z ochroną środowiska w gminie. Każdy z tych działów ma swoje specyficzne zadania, które pomagają mieszkańcom i zaspokajają ich potrzeby.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Żukowice

Jeśli występują problemy związane z pojazdami lub kwestiami prawa jazdy, warto odwiedzić Wydział Komunikacji urzędu Gminy w Żukowice. Pracownicy tego wydziału pomagają w załatwianiu różnych formalności, takich jak rejestracja pojazdu, odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego, uzyskanie numeru PKK lub odbiór dokumentu prawa jazdy.

Mapa Urząd Gminy Żukowice

Liczba wyświetleń: 153Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS