Urząd Stanu Cywilnego Kęty – USC Kęt

Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego

Województwo: małopolskie

Urząd Stanu Cywilnego Kęty – USC Kęt

Urząd Stanu Cywilnego Kęty telefon, e-mail, kontakt dla interesantów. Akt urodzenia Urząd Stanu Cywilnego Kęty, godziny otwarcia USC Kęty.

Kontakt Urząd Stanu Cywilnego [miatso]

Kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Kętach można uzyskać telefonicznie, mailowo lub też osobiście. W przypadku pilnych spraw zaleca się kontakt telefoniczny z USC w Kętach, ponieważ pozwala on na najszybsze uzyskanie potrzebnej pomocy. Nie wszystkie sprawy można załatwić przez telefon, z tego względu Urząd Stanu Cywilnego Kęty udostępnia również inne kanały kontaktowe. Często wymagana jest osobista wizyta w USC Kęty. Trzeba pamiętać, że Urząd Stanu Cywilnego Kęty kontakt prowadzi wyłącznie w godzinach otwarcia placówki.

Godziny otwarcia Urzędu Stanu Cywilnego w Kętach

Przed kontaktowaniem się z Urzędem Stanu Cywilnego w Kętach lub osobistym odwiedzeniem placówki, warto, jest zapoznać się z jej godzinami w otwarcia. To właśnie wtedy Urząd Stanu Cywilnego w Kętach umożliwia kontakt. USC Kęty otwarty jest we wszystkie dni robocze w wyznaczonych godzinach. warto pamiętać, że Urząd Stanu Cywilnego Kęty godziny otwarcia ustala zgodnie z potrzebami odwiedzających go petentów.

Kontakt Urząd Stanu Cywilnego Kęty

Adres: Rynek 7, 32-650 Kęty

Telefon: 33 844 76 61,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Stanu Cywilnego Kęty:

  • Poniedziałek 7:30 - 15:30
  • Wtorek 7:30 - 15:30
  • Środa 7:30 - 15:30
  • Czwartek 7:30 - 15:30
  • Piątek 7:30 - 15:30

Urząd Stanu Cywilnego w Kętach

Urząd Stanu Cywilnego w Kętach jest instytucją, której zadaniem jest utrzymywanie dokumentacji wydarzeń życiowych, takich jak narodziny, małżeństwa, rozwody i zgony. USC Kęty działa na podstawie prawa, które regulują proces rejestracji i archiwizacji oficjalnych dokumentów dotyczących tych wydarzeń. Urząd Stanu Cywilnego w Kętach jest odpowiedzialny za bieżącą rejestrację narodzin, nadawanie imion i nazwisk oraz wydawanie aktów urodzenia. Dodatkowo instytucja zajmuje się rejestracją małżeństw, rozwodów i zgonów. Urząd Stanu Cywilnego w Kętach jest również odpowiedzialny za aktualizację i przechowywanie dokumentów. Znajdujące się w archiwum placówki akty stanu cywilnego są przydatne w sytuacji w której petenci potrzebują ich odpisów.

Urząd Stanu Cywilnego Kęty akt zgonu

Urząd Stanu Cywilnego w Kęty wystawia akt zgonu, który jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym śmierć danej osoby. Aby uzyskać akt zgonu, należy złożyć odpowiedni wniosek w USC Kęt i przedstawić dokumenty potwierdzające zgon, takie jak orzeczenie lekarskie o zgonie, dowód osobisty zmarłego oraz ewentualnie dokumenty potwierdzające tożsamość osoby składającej wniosek. Po wypełnieniu wniosku i zapłaceniu opłaty, Urząd Stanu Cywilnego Kęty akt zgonu wydaje osobie zgłaszającej.

Ile czeka się na wydanie aktu zgonu w Kętach? Czas oczekiwania na wydanie aktu zgonu w [mieście] może się różnić w zależności od obciążenia pracą Urzędu Stanu Cywilnego oraz od formy składania wniosku. Najczęściej USC Kęty akt zgonu wydaje od razu po złożeniu wniosku. Należy jednak wiedzieć o tym, że w niektórych sytuacjach, na przykład gdy wymagana jest autopsja lub przeprowadzenie śledztwa, czas oczekiwania na wydanie aktu zgonu może się wydłużyć.

Ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kętach

Urząd Stanu Cywilnego w Kętach umożliwia zawarcie małżeństwa cywilnego. Aby wziąć ślub cywilny Urzędzie Stanu Cywilnego w Kętach, należy złożyć wniosek i dostarczyć niezbędne dokumenty. Ceremonia odbywa się w uroczystej sali prowadzonej przez kierownika USC Kęt.

Co trzeba załatwić w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kętach przed ślubem? Przed zawarciem małżeństwa cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kętach, należy załatwić kilka formalności i dostarczyć wszelkie niezbędne dokumenty. Najważniejsze z nich to:

  • wniosek o przeprowadzenie ceremonii ślubnej, który należy złożyć osobiście oraz wskazać w nim termin, miejsce, a także godzinę ślubu,
  • dokumenty potwierdzające tożsamość, takie jak dowód osobisty lub paszport,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, w przypadku osób, które zawarły już wcześniej związek małżeński

Przed rezerwacją terminu ślubu należy także wpłacić opłatę za przeprowadzenie ceremonii oraz za wydanie aktu małżeństwa. Ważny jest także wybór co najmniej jednego świadka, który musi być obecny podczas ceremonii oraz podpisze akt małżeństwa.

Mapa Urząd Stanu Cywilnego Kęty

Liczba wyświetleń: 291Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS