Urząd Stanu Cywilnego Skawina – USC Skawiny

Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego

Województwo: małopolskie

Urząd Stanu Cywilnego Skawina – USC Skawiny

Kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Skawinie przez telefon. Aktualne godziny otwarcia USC Skawina. Odpisy aktów stanu cywilnego w Skawinie.

Urząd Stanu Cywilnego w Skawinie kontakt

W celu skontaktowania się z instytucją rejestrującą stan cywilny w Skawinie, petent może wybrać jeden z wielu dostępnych kanałów kontaktu. Najpopularniejszą opcją jest skorzystanie z kontaktu telefonicznego, gdzie można uzyskać odpowiedzi na pytania poprzez rozmowę z pracownikiem USC Skawiny. Placówka jaką jest Urząd Stanu Cywilnego Skawina kontakt prowadzi również poprzez pocztę e-mail. Informacje zwrotne przesyłane są w przeciągu kilku dni. Ostatnią możliwością na uzyskanie kontaktu z USC w Skawinie jest wysłanie listu na adres korespondencyjny placówki. Przy wysyłaniu wiadomości mailowej należy pamiętać o podaniu swojego imienia i nazwiska i adresu zamieszkania. 

Urząd Stanu Cywilnego w Skawinie godziny otwarcia

Instytucja rejestrująca stan cywilny w Skawinie działa zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy. Obowiązujące w placówce jaką jest Urząd Stanu Cywilnego Skawina godziny otwarcia zostały ustalone od poniedziałku do piątku tak aby jak największa ilość mieszkańców Skawiny mogła zrealizować formalności. Aktualne godziny otwarcia USC Skawina zamieszczono powyżej. Warto pamiętać, aby sprawdzić możliwość rezerwacji terminu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Skawinie, przed planowaną wizytą.

Kontakt Urząd Stanu Cywilnego Skawina

Adres: Rynek 3, 32-050 Skawina

Telefon: 12 277 01 70,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Stanu Cywilnego Skawina:

  • Poniedziałek 8:00-17:00
  • Wtorek 7:30-15:30
  • Środa 7:30-15:30
  • Czwartek 7:30-15:30
  • Piątek 7:30-15:30

Skawina Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego (USC) zajmuje się rejestracją aktów urodzenia, małżeństwa, rozwodu, separacji i zgonu. W Urzędzie Stanu Cywilnego w Skawinie można złożyć dokumenty i uzyskać zaświadczenia o stanie cywilnym, a także uzyskać odpisy aktów stanu cywilnego – pełne lub skrócone.

Urząd Stanu Cywilnego Skawina akt zgonu

Urząd Stanu Cywilnego w Skawina wystawia akt zgonu, który jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym śmierć danej osoby. Aby uzyskać akt zgonu, należy złożyć odpowiedni wniosek w USC Skawiny i przedstawić dokumenty potwierdzające zgon, takie jak orzeczenie lekarskie o zgonie, dowód osobisty zmarłego oraz ewentualnie dokumenty potwierdzające tożsamość osoby składającej wniosek. Po wypełnieniu wniosku i zapłaceniu opłaty, Urząd Stanu Cywilnego Skawina akt zgonu wydaje osobie zgłaszającej.

Ile czeka się na wydanie aktu zgonu w Skawinie? Czas oczekiwania na wydanie aktu zgonu w [mieście] może się różnić w zależności od obciążenia pracą Urzędu Stanu Cywilnego oraz od formy składania wniosku. Najczęściej USC Skawina akt zgonu wydaje od razu po złożeniu wniosku. Należy jednak wiedzieć o tym, że w niektórych sytuacjach, na przykład gdy wymagana jest autopsja lub przeprowadzenie śledztwa, czas oczekiwania na wydanie aktu zgonu może się wydłużyć.

Ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego w Skawinie

Urząd Stanu Cywilnego w Skawinie umożliwia zawarcie małżeństwa cywilnego. Aby wziąć ślub cywilny Urzędzie Stanu Cywilnego w Skawinie, należy złożyć wniosek i dostarczyć niezbędne dokumenty. Ceremonia odbywa się w uroczystej sali prowadzonej przez kierownika USC Skawiny.

Co trzeba załatwić w Urzędzie Stanu Cywilnego w Skawinie przed ślubem? Przed zawarciem małżeństwa cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Skawinie, należy załatwić kilka formalności i dostarczyć wszelkie niezbędne dokumenty. Najważniejsze z nich to:

  • wniosek o przeprowadzenie ceremonii ślubnej, który należy złożyć osobiście oraz wskazać w nim termin, miejsce, a także godzinę ślubu,
  • dokumenty potwierdzające tożsamość, takie jak dowód osobisty lub paszport,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, w przypadku osób, które zawarły już wcześniej związek małżeński

Przed rezerwacją terminu ślubu należy także wpłacić opłatę za przeprowadzenie ceremonii oraz za wydanie aktu małżeństwa. Ważny jest także wybór co najmniej jednego świadka, który musi być obecny podczas ceremonii oraz podpisze akt małżeństwa.

Mapa Urząd Stanu Cywilnego Skawina

Liczba wyświetleń: 561Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS