ZUS Bytom

ZUS Bytom - Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bytomiu

Opublikowano:

Kategoria: ZUS

Województwo: śląskie

ZUS Bytom - Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bytomiu

ZUS Bytom adres, numery telefonów, godziny otwarcia placówki. Informacja, druki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Bytomiu. Kontaktowanie się z ZUS Bytom.

ZUS Bytom

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, którym jest ZUS Bytom, zajmuje się wszystkimi świadczeniami i ubezpieczeniami dotyczącymi życia społecznego. Do jego obowiązków należy zbieranie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne. Ubezpieczenia społeczne wynikają z różnego rodzaju tytułów, np. osiągnięcia określonego wieku emerytalnego, występowania niezdolności do pracy lub choroby oraz np. rozpoczęcie urlopu macierzyńskiego. Bytom ZUS przyznaje świadczenia na podstawie pozyskiwanych na bieżąco informacji. Do świadczeń wydawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bytomiu należą świadczenia rentowe, emerytalne, macierzyńskie, chorobowe, wypadkowe, pielęgnacyjne  czy opiekuńcze. Dodatkowo osoby niepełnosprawne mogą również starać się o przydzielone dla nich świadczenia. Zasiłki te są przyznawane na podstawie orzecznictwa lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia petenta. Takie oświadczenie jest dokumentem zapewniającym  wnioskodawcom wiarygodność i większe szanse na uzyskanie świadczenia. Należy pamiętać, że przed każdym składaniem wniosku o uzyskanie jakiegokolwiek świadczenia powinno się spełniać określone przez urząd wymagania. W przypadku odmowy przyznania świadczenia istnieje możliwość odwołania się od decyzji instytucji. Przyjmowanie wszystkich wniosków odbywa się w formie elektronicznej lub papierowej w siedzibie, jaką jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych Bytom. ZUS Bytom numer telefonu do sekretariatu przyjmowania wniosków oraz ZUS Bytom druki potrzebne do ich wypełnienia udostępnił w witrynie internetowej instytucji. 

ZUS Bytom kontakt

Kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Bytomiu jest realizowany na podstawie ustaleń urzędu. Jego główna siedziba znajduje się na ul. Sądowej 8 w Bytomiu. Dodatkowu urząd posiada w Bytomiu Biuro Terenowe- ZUS Bytom Karola Miarki, zlokalizowane na ul. Karola Miarki 8. ZUS Bytom kontakt z siedzibą umożliwia interesantom w godzinach pracy placówki. ZUS Bytom godziny otwarcia dopasował do potrzeb klientów. Urząd jest otwarty od poniedziałku do piątku w porze poranno- popołudniowej, tak by większość zainteresowanych mogła w ciągu dnia załatwić w instytucji swoje sprawy. Do ich dyspozycji zostały udostępnione numery telefonów. Każdy z numerów telefonów obsługują odpowiedzialni i pomocni pracownicy urzędu. W ramach realizowania kontaktu między nimi a potrzebującymi pomocy interesantami ZUS Bytom Sądowa posiada usługi elektroniczne. W placówce, jaką jest ZUS Bytom informacja  dotycząca danych podanych do kontaktowania się z jednostką, są udostępnione na stronie internetowej urzędu. Dla ZUS Bytom Karola Miarki telefon kontaktowy również zamieścił w danych teleadresowych placówki. 

ZUS Bytom adres: ul. Sądowa 8, 41-902 Bytom 
Biuro Terenowe ZUS Bytom adres: Karola Miarki 8, 41-902 Bytom 
ZUS Bytom telefon: 

  • 32 281 19 17
  • 32 281 56 64

ZUS Bytom godziny otwarcia:

Poniedziałek08:00-17:00 
Wtorek08:00-15:00 
Środa 08:00-15:00 
Czwartek 08:00-15:00 
Piątek 08:00-15:00 
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte 

Liczba wyświetleń: 2548Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS