Urząd Gminy Borowiec – Gmina Borowiec

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: małopolskie

Urząd Gminy Borowiec – Gmina Borowiec

Urząd Gminy Borowiec sprawdź godziny otwarcia placówki. Aktualne dane kontaktowe Urzędu Gminy w Borowiec – kontakt, telefon, e-mail. Gmina Borowiec wydziały.

Urząd Gminy Borowiec kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy Borowiec można uzyskać zarówno telefonicznie, jak i mailowo. W przypadku pilnych spraw zaleca się korzystanie z telefonu Urzędu Gminy Borowiec. Telefoniczny kontakt z Gminą Borowiec pozwala na najszybsze uzyskanie potrzebnych informacji. Niestety nie wszystkie sprawy można załatwić drogą telefoniczną. Dlatego w niektórych sytuacjach należy skorzystać z innego kanałów kontaktu. Urząd Gminy Borowiec kontakt realizuje również mailowo. Wysyłając wiadomość nie można zapomnieć aby nadać jej odpowiedni tytuł, a także podpisać mail imieniem, nazwiskiem oraz adresem.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Borowiec

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Borowiec są równoznaczne z godzinami, podczas których można uzyskać kontakt z placówką. Aktualnie obowiązujące w placówce jaką jest Urząd Gminy Borowiec godziny otwarcia są dostosowane do potrzeb mieszkańców Borowiec.

Kontakt Urząd Gminy Borowiec

Adres: ul. Aleksandra Sasimowskiego 2 08-412 Borowie

Telefon: 25 685 90 70,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Borowiec:

  • poniedziałek: 8:00-16:00
  • wtorek: 8:00-16:00
  • środa: 8:00-16:00
  • czwartek: 8:00-16:00
  • piątek: 8:00-16:00
  • sobota: zamknięte
  • niedziela: zamknięte

Gmina Borowiec

Urząd Gminy Borowiec to instytucja publiczna, której celem jest prowadzenie spraw związanych z gminą Borowiec. Urząd Gminy Borowiec realizuje sprawy mieszkańców w wielu kwestiach administracyjnych takich jak wydawanie dokumentów tożsamości, rejestracja pojazdów, zgłaszanie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach w gminie Borowiec. Urząd Gminy Borowiec pełni istotną funkcję w zakresie koordynacji różnorodnych inicjatyw i projektów, których celem jest rozwój gminy. Wśród tych działań znajdują się inwestycje infrastrukturalne, takie jak rozbudowa i modernizacja dróg, placów, parków, a także rozwój systemu transportu publicznego i budowa obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. Dzięki temu Urząd Gminy Borowiec odgrywa ważną rolę jako instytucja publiczna, angażując się w rozwój społeczności lokalnej i zapewniając skuteczne zarządzanie.

Warto podkreślić, że Urząd Gminy Borowiec jest zorganizowany wewnętrznie na różne sekcje, co ułatwia organizację pracy. Przybywający petenci powinni być świadomi, który wydział zajmuje się danymi sprawami. Na przykład, sprawy związane z prawem jazdy lub rejestracją pojazdów można załatwić w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Borowiec, natomiast kwestie dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Borowiec. Urząd Gminy Borowiec podejmuje szereg działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców i rozwój lokalnej społeczności. Poprzez skoordynowane wysiłki i efektywne zarządzanie, Urząd Gminy Borowiec pełni istotną rolę w kształtowaniu przyszłości gminy oraz satysfakcjonowaniu potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Urząd Gminy Borowiec Wydział Komunikacji

Do zadań Wydziału Komunikacji w Urzędzie Gminy w Borowiec należą między innymi załatwianie spraw związanych z rejestracją pojazdu, zezwoleniami na zarobkowy przewóz rzeczy oraz osób, a także wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów, które uprawniają do kierowania pojazdem. Najczęściej Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy w Borowiec jest odwiedzany właśnie w celu wyrobienia prawa jazdy oraz rejestracji pojazdów.

Urząd Gminy Borowiec prawo jazdy

Odwiedzając Urząd Gminy w Borowiec można także złożyć wniosek o prawo jazdy. W celu złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy należy najlepiej osobiście udać się do Urzędu Gminy w Borowiec oraz wziąć ze sobą wszelkie niezbędne dokumenty, takie jak dowód osobisty, wniosek o wydanie prawa jazdy. Podanie o prawo jazdy Urząd Gminy Borowiec udostępnia petentom, jednak druk można przygotować również samodzielnie w domu. W niektórych przypadkach jest także wymagana pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem.

Osoby, które mają już prawo jazdy i chcą uzyskać uprawnienie na kolejną kategorię, muszą wziąć ze sobą ksero dotychczasowego prawa jazdy. Zwykle na odbiór prawa jazdy w Urzędzie Gminy w Borowiec odbywa się po około 30 dniach roboczych od złożenia wniosku.

Mapa Urząd Gminy Borowiec

Liczba wyświetleń: 129Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS