Urząd Gminy Brzeszcze – Gmina Brzeszcze

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: małopolskie

Urząd Gminy Brzeszcze – Gmina Brzeszcze

Wydziały w Urzędzie Gminy w Brzeszczach. Telefon Urzędu Gminy Brzeszcze, adres e-mail. Aktualne Godziny otwarcia Urzędu Gminy Brzeszcz.

Urząd Gminy Brzeszcze kontakt

Urząd Gminy Brzeszcze na kontakt pozwala wszystkim zainteresowanym osobom. Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Brzeszczach można skorzystać z elektronicznej skrzynki pocztowej lub telefonu. Aby jak najszybciej uzyskać informacje na dany temat, zaleca się skorzystanie z formy telefonicznej. Jednak należy także pamiętać o tym, że Urząd Gminy Brzeszcze kontakt realizuje jedynie w godzinach otwarcia, dlatego najpierw należy upewnić się, czy o danej godzinie obsługiwani są interesanci.

Urząd Gminy Brzeszcze godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy w Brzeszczach są jednoznaczne z godzinami, w których obsługiwani są interesanci. Urząd Gminy Brzeszcze jest otwarty we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku. W soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Brzeszcz jest nieczynny. Właściwie godziny otwarcia Urzędu Gminy Brzeszcz są stałe, jednak wszelkie informacje o zmiany w harmonogramie pracy są niezwłocznie przekazywane do informacji dla mieszkańców gminy Brzeszcze.

Kontakt Urząd Gminy Brzeszcze

Adres: Kościelna 4, 32-620 Brzeszcze

Telefon: 32 772 85 00,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Brzeszcze:

  • poniedziałek 7:00-15:00
  • wtorek 8:00-17:00
  • środa 7:00-15:00
  • czwartek 7:00-15:00
  • piątek 7:00-13:00

Gmina Brzeszcze

Urząd Gminy Brzeszczach to instytucja rządowa, która zajmuje się zarządzaniem gminą. Ich główne zadania to dbanie o mieszkańców a co z tym powiązane prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem. Zarządcy Gminy Brzeszcze jest odpowiedzialny za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie. Pracownicy Urzędu Gminy współpracują z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymują kontakt z mieszkańcami.

Jednostka organizacyjna, znana jako Urząd Gminy Brzeszcze, stanowi podstawę dla efektywnego działania władz lokalnych. To tam wójt, burmistrz lub prezydent podejmuje decyzje na podstawie uchwał rady gminy lub rady miejskiej oraz realizuje zadania miasta lub gminy zgodnie z przepisami prawa. Trzeba wiedzieć, że struktura Urzędu Gminy Brzeszcz została odpowiednio uporządkowana. W skład Urzędu Gminy Brzeszcz wchodzą wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne takie jak Wydział Komunikacji Gminy Brzeszcze czy Wydział Spraw Obywatelskich.

Urząd Gminy Brzeszcze Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska znajdujący się w Urzędzie Gminy Brzeszcz podejmuje kwestie, które mają na celu utrzymanie środowiska w warunkach optymalnych. Do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Brzeszcz zadań należy między innymi prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, ochroną wody, powietrza oraz gleby.

Urząd Gminy Brzeszcze Wydział Spraw Obywatelskich

W Urzędzie Gminy w Brzeszczach znajduje się także Wydział Spraw Obywatelskich. Zajmuje się on prowadzeniem ewidencji ludności, wydawaniem decyzji administracyjnych orzekających o sprawach zameldowanie i wymeldowania oraz spraw związanych z wydawaniem lub też unieważnianiem dokumentów tożsamości. Najczęściej do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Brzeszcz udają się interesanci w celu złożenia wniosku o dokument tożsamości.

Mapa Urząd Gminy Brzeszcze

Liczba wyświetleń: 395Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS