Urząd Gminy Czarny Dunajec – Gmina Czarny Dunajec

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: małopolskie

Urząd Gminy Czarny Dunajec – Gmina Czarny Dunajec

Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu – Sprawdź godziny otwarcia Gminy Czarny Dunajec. Metody kontaktu z UG Czarny Dunajec – telefon, e-mail, numer. Wydziały UG Czarny Dunajec.

Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu kontakt

Ważną kwestią dla mieszkańców jest kontakt z Urzędem Gminy Czarny Dunajec. Każdy z wydziałów wewnętrznych Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu posiada odrębny numer telefonu. Warto wiedzieć, że Urząd Gminy Czarny Dunajec kontakt prowadzi wykorzystując pocztę elektroniczną. Wiadomości mailowe kierowane do placówki powinny być opatrzone tytułem, a także zawierać imię, nazwisko i adres nadawcy. Urząd Gminy Czarny Dunajec kontakt prowadzi w godzinach otwarcia, w tym czasie obsługiwane są połączenia telefoniczne, a także przesyłane odpowiedzi na wiadomości mailowe.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu

Szczegółowe godziny otwarcia Urzędu Gminy Czarny Dunajec podano powyżej. Niekiedy Urząd Gminy Czarny Dunajec organizuję dyżury weekendowe, dla mieszkańców, którzy nie mogą zjawić się osobiście w placówce w dniach od poniedziałku do piątku. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu są przystosowane pod potrzeby mieszkańców, aby ułatwić oraz umożliwić osobisty kontakt jak największej liczbie osób.

Kontakt Urząd Gminy Czarny Dunajec

Adres: Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec

Telefon: 18 261 35 40 ,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Czarny Dunajec:

  • poniedziałek 8:00-18:00
  • wtorek 8:00-17:00
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Gmina Czarny Dunajec

Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu to instytucja odpowiedzialna za administrowanie i zarządzanie gminą. Jego główne zadania to dbanie o mieszkańców Czarnego Dunajca, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą. Jako instytucja publiczna, Urząd Gminy Czarnego Dunajca odpowiada również za udzielanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, a także utrzymywanie porządku i czystości w mieście.

Władze lokalne, takie jak Urząd Miasta lub gminy Czarnego Dunajca to jednostki organizacyjne które umożliwiają wójtowi czy burmistrzowi podejmowanie decyzji zgodnie z uchwałami rady gminy, oraz realizację zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących danego miasta lub gminy. Osobą odpowiedzialną za kierowanie tym urzędem jest wójt lub burmistrz.

Urząd Gminy Czarny Dunajec Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska mieszczący się w Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu zajmuje się między innymi prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie krzewów oraz drzew na terenach nieleśnych, ochroną wody, gleby, powietrza oraz z ograniczeniem hałasu na terenie gminy Czarny Dunajec. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Czarny Dunajec Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się również spisem rolnym czy opiniowaniem planów łowieckich oraz projektów geologicznych.

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Czarnego Dunajca należy również: 

  • zestawianie informacji dotyczących korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, dotyczących odprowadzania ścieków, poboru wód podziemnych, emisji gazów oraz pyłów do powietrza ze środków transportu oraz obiektów,
  • usuwanie odpadów znajdujących się w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania.

Urząd Gminy Czarny Dunajec wywóz śmieci

Urząd Gminy Czarny Dunajec wywóz śmieci realizuje według wcześniej ustalonego harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Warto pamiętać, że deklaracja śmieciowa, która obowiązuje w Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu musi być złożona przez użytkownika wieczystego, pełnomocnika właściciela nieruchomości, właściciela nieruchomości oraz współwłaściciela nieruchomości.

Mapa Urząd Gminy Czarny Dunajec

Liczba wyświetleń: 351Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS