Urząd Gminy Kłaj – Gmina Kłaj

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: małopolskie

Urząd Gminy Kłaj – Gmina Kłaj

Godziny otwarcia oraz kontakt z Urzędem Gminy Kłaj dla mieszkańców Gminy Kłaj. Wydziały Urzędu Gminy Kłaja – dowód osobisty, prawo jazdy.

Urząd Gminy Kłaj kontakt

Urząd Gminy Kłaj kontakt umożliwia na parę różnych sposobów. Najszybszym sposobem na kontakt z Urzędem Gminy Kłaj jest forma telefoniczna. Jednak nie jest to jedyny sposób na skontaktowanie się z Gminą Kłaj. Aby uzyskać kontakt z Urzędem Gminy Kłaj można także wykorzystać pocztę elektroniczną. Pracownicy Urzędu Gminy Kłaj, starają się odpowiadać na wszelkie wiadomości wysyłane przez interesantów poprzez pocztę elektroniczną tak szybko, jak jest to tylko możliwe. Kontakt z Urzędem Gminy w Kłaju można także uzyskać, osobiście odwiedzając placówkę.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Kłaju

Warto, jest przed kontaktowaniem się z Urzędem Gminy w Kłaju, w pierwszej kolejności sprawdzić godziny otwarcia placówki. To właśnie w tych godzinach kontakt z Urzędem Gminy w Kłaju jak i osobiste zrealizowanie formalności jest możliwe. Urząd Gminy Kłaj godziny otwarcia dostosował do potrzeb mieszkańców. Placówka działa we wszystkie dni robocze, oczywiście Urząd Gminy Kłaj w soboty oraz w niedziele nie funkcjonuje.

Kontakt Urząd Gminy Kłaj

Adres: Kłaj 655, 32-015 Kłaj

Telefon: 12 284 10 45 ,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Kłaj:

  • poniedziałek 08:00-17:00
  • wtorek 07:00-15:00
  • środa 07:00-15:00
  • czwartek 07:00-15:00
  • piątek 07:00-14:00

Kłaj Urząd Gminy

Urząd Gminy Kłaju to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie i troskę o gminę. Główne zadania urzędu to dbanie o mieszkańców, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą gminy. W ramach swoich obowiązków Urząd Gminy Kłaj odpowiada m.in. za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie.

W kontekście administracji lokalnej Urząd Gminy Kłaj jest jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi lub burmistrzowi gminy Kłaja podejmowanie uchwał rady gminy oraz realizację zadań gminy Kłaj zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Placówkę Urząd Gminy Kłaj tworzą wydziały wewnętrzne, a także komórki organizacyjne. Każda z jednostek Urzędu Gminy Kłaja posiada indywidualne zadania.

Urząd Gminy Kłaj Wydział Komunikacji

Do zadań Wydziału Komunikacji w Urzędzie Gminy w Kłaju należą między innymi załatwianie spraw związanych z rejestracją pojazdu, zezwoleniami na zarobkowy przewóz rzeczy oraz osób, a także wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów, które uprawniają do kierowania pojazdem. Najczęściej Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy w Kłaju jest odwiedzany właśnie w celu wyrobienia prawa jazdy oraz rejestracji pojazdów.

Urząd Gminy Kłaj prawo jazdy

Odwiedzając Urząd Gminy w Kłaju można także złożyć wniosek o prawo jazdy. W celu złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy należy najlepiej osobiście udać się do Urzędu Gminy w Kłaju oraz wziąć ze sobą wszelkie niezbędne dokumenty, takie jak dowód osobisty, wniosek o wydanie prawa jazdy. Podanie o prawo jazdy Urząd Gminy Kłaj udostępnia petentom, jednak druk można przygotować również samodzielnie w domu. W niektórych przypadkach jest także wymagana pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem.

Osoby, które mają już prawo jazdy i chcą uzyskać uprawnienie na kolejną kategorię, muszą wziąć ze sobą ksero dotychczasowego prawa jazdy. Zwykle na odbiór prawa jazdy w Urzędzie Gminy w Kłaju odbywa się po około 30 dniach roboczych od złożenia wniosku.

Mapa Urząd Gminy Kłaj

Liczba wyświetleń: 411Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS