Urząd Gminy Kościelisko – Gmina Kościelisko

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: małopolskie

Urząd Gminy Kościelisko – Gmina Kościelisko

Wydziały w Urzędzie Gminy Kościeliska. Numer telefonu, e-mail do Urzędu Gminy Kościelisko. Gmina Kościelisko godziny otwarcia, kontakt.

Urząd Gminy w Kościelisku kontakt

Wszelkie zainteresowane osoby mogą skorzystać z aktualnych danych kontaktowych do Urzędu Gminy w Kościelisku udostępnionych na stronie. Urząd Gminy Kościelisko kontakt umożliwia na parę różnych sposobów. Kontakt z Urzędem Gminy w Kościelisku można uzyskać, wysyłając wiadomość na odpowiedni adres elektronicznej skrzynki pocztowej. Innym sposobem na kontakt z Urzędem Gminy w Kościelisku jest forma telefoniczna. Pozwala ona na najszybsze skontaktowanie się z Urzędem Gminy Kościelisko, dlatego warto z niej korzystać szczególnie w przypadku pilnych spraw. Kontakt z Urzędem Gminy Kościelisko możliwy jest również także osobiście w siedzibie instytucji.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Kościelisku

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy w Kościelisku są jednoznaczne z godzinami, w których obsługiwani są interesanci. Dlatego też przed kontaktowaniem się z UG Kościelisko, szczególnie korzystając z formy telefonicznej lub poprzez osobiste odwiedzenie placówki, warto, jest zapoznać się z godzinami, podczas których Urząd Gminy w Kościelisku jest otwarty. Urząd Gminy Kościelisko godziny otwarcia dostosował do potrzeb petentów. Na tę chwilę w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Kościelisko jest zamknięty, wszystkie formalności powinny być realizowane w dni robocze.

Kontakt Urząd Gminy Kościelisko

Adres: Strzelców Podhalańskich 44, 34-511 Kościelisko

Telefon: 18 207 91 00 ,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Kościelisko:

  • poniedziałek 9:00-17:00
  • wtorek 8:00-16:00
  • środa 8:00-16:00
  • czwartek 8:00-16:00
  • piątek 8:00-16:00

Gmina Kościelisko

Urząd Gminy Kościelisko to instytucja, która odpowiada za prowadzenie spraw mieszkańców gminy Kościelisko. W Urzędzie Gminy Kościelisko mieszkańcy mogą uzyskać pomoc w wielu sprawach administracyjnych, takich jak: załatwienie formalności związanych z rejestracją pojazdów, wydanie dokumentów tożsamości, zgłoszenie zmian w ewidencji ludności oraz uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach w gminie Kościelisko.

Urząd Gminy Kościelisko pełni ważną funkcję koordynowania różnorodnych działań i projektów, których celem jest rozwój gminy. W ramach tych działań, priorytetem jest inwestowanie w infrastrukturę, taką jak rozbudowa i modernizacja dróg w Kościelisku, parków, a także rozwój transportu publicznego oraz budowa obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły czy przedszkola. Dlatego Urząd Gminy Kościelisko odgrywa istotną rolę jako instytucja publiczna, która działa na rzecz dobra i rozwoju lokalnej społeczności, zapewniając skuteczne zarządzanie. Warto zaznaczyć, że w celu lepszej organizacji pracy, Urząd Gminy Kościelisko został podzielony na różne wewnętrzne wydziały i jednostki organizacyjne. W związku z tym, osoby odwiedzające ten UG Kościelisko powinny być świadome, do którego wydziału należy zgłosić swoje sprawy. Na przykład, kwestie związane z prawem jazdy czy rejestracją pojazdu można załatwić w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Kościeliska, natomiast sprawy dotyczące dowodu osobistego czy miejsca zameldowania są obsługiwane przez Wydział Spraw Obywatelskich UG Kościeliska. Działania podejmowane przez Urząd Gminy Kościelisko mają na celu poprawę jakości życia lokalnej społeczności, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz wspieranie rozwoju. Dzięki koordynacji działań i skutecznemu zarządzaniu, Urząd Gminy Kościelisko odgrywa istotną rolę w dążeniu do rozwoju gminy i zaspokajaniu potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Urząd Gminy Kościelisko Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska znajdujący się w Urzędzie Gminy Kościeliska podejmuje kwestie, które mają na celu utrzymanie środowiska w warunkach optymalnych. Do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kościeliska zadań należy między innymi prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, ochroną wody, powietrza oraz gleby.

Urząd Gminy Kościelisko Wydział Spraw Obywatelskich

W Urzędzie Gminy w Kościelisku znajduje się także Wydział Spraw Obywatelskich. Zajmuje się on prowadzeniem ewidencji ludności, wydawaniem decyzji administracyjnych orzekających o sprawach zameldowanie i wymeldowania oraz spraw związanych z wydawaniem lub też unieważnianiem dokumentów tożsamości. Najczęściej do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Kościeliska udają się interesanci w celu złożenia wniosku o dokument tożsamości.

Mapa Urząd Gminy Kościelisko

Liczba wyświetleń: 420Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS