Urząd Gminy Lipinki – Gmina Lipinki

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: małopolskie

Urząd Gminy Lipinki – Gmina Lipinki

Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy Lipinek. Aktualne godziny otwarcia Urzędu Gminy Lipinki, godziny obsługi petentów. Urząd Gminy Lipinki kontakt, telefon, adres.

Kontakt Lipinki Urząd Gminy

Kontakt z Urzędem Gminy Lipinki jest ważny dla mieszkańców oraz przedsiębiorców, którzy chcą załatwić swoje sprawy administracyjne. Aby skontaktować się z placówką, petenci mogą skorzystać z poczty elektronicznej lub podanego numeru telefonu Urzędu Gminy w Lipinkach. Urząd Gminy Lipinki kontakt umożliwia także poprzez platformę ePUAP.

Gmina Lipinki jest miejscem, gdzie mieszkańcy mogą rozwiązać wiele problemów administracyjnych. Odwiedzając placówkę warto pamiętać o harmonogramie jej pracy. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Lipinkach zostały ustalone tak aby umożliwić jak największej ilości mieszkańców Lipinek rozwiązanie spraw administracyjnych.

Urząd Gminy Lipinki telefon

Urząd Gminy w Lipinkach jest instytucją, zapewniającą pomoc oraz wsparcie mieszkańcom. Kontakt z Gminą Lipinki możliwy jest poprzez wybranie odpowiedniego numeru telefonu, znajdującego się na stronie. Dzięki temu mieszkańcy mogą w szybki sposób skontaktować się z odpowiednim wydziałem i uzyskać pomoc od wyspecjalizowanego urzędnika. Kontakt z Urzędem Gminy w Lipinkach jest bardzo istotny dla petentów. Warto mieć na uwadze, że Urząd Gminy Lipinki telefon obsługuje w godzinach otwarcia.

Kontakt Urząd Gminy Lipinki

Adres: Lipinki 53, 38-305 Lipinki

Telefon: 013 447 70 21,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Lipinki:

  • poniedziałek 7:30-16:00
  • wtorek 7:30-15:00
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Gmina Lipinki

Urząd Gminy Lipinki to instytucja publiczna, która odpowiada za prowadzenie spraw związanych z gminą Lipinki. Na stronie można znaleźć informacje o godzinach otwarcia, sposobach kontaktu z poszczególnymi wydziałami UG Lipinki oraz sprawach, które można załatwić w Urzędzie Gminy Lipinki. Urząd Gminy w Lipinkach pełni funkcję instytucji publicznej, której zadaniem jest efektywne zarządzanie i działanie na rzecz dobra społeczności lokalnej oraz jej rozwoju. Warto podkreślić, że Urząd Gminy Lipinki jest zorganizowany wewnętrznie na mniejsze sekcje, co ułatwia organizację pracy. Osoby odwiedzające Urząd Gminy Lipinki powinny być świadome, do którego wydziału należy zwrócić się w zależności od rodzaju sprawy. Na przykład, kwestie związane z prawem jazdy lub rejestracją pojazdów są realizowane przez Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Lipinek. Natomiast sprawy dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Lipinkach.

Działania podejmowane przez Urząd Gminy Lipinki mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz stymulowanie rozwoju lokalnej społeczności. Dzięki skoordynowanym wysiłkom i efektywnemu zarządzaniu, Urząd Gminy Lipinki odgrywa istotną rolę w kształtowaniu przyszłości gminy oraz spełnianiu potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Urząd Gminy Lipinki prawo jazdy

Urząd Gminy Lipinki to miejsce, w którym mieszkańcy mogą załatwić wiele spraw, w tym sprawy związane z prawem jazdy. W Wydziale Komunikacji możliwe jest złożenie wniosku o wydanie prawa jazdy, przedłużenie jego ważności, czy też zmianę danych osobowych znajdujących się na blankiecie. Aby złożyć tego typu wnioski, należy udać się osobiście do Wydziału Komunikacji Urzędu Gminy w Lipinkach i przedstawić wszystkie wymagane dokumenty.

Mapa Urząd Gminy Lipinki

Liczba wyświetleń: 281Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS