Urząd Gminy Miechów – Gmina Miechów

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: małopolskie

Urząd Gminy Miechów – Gmina Miechów

Urząd Gminy w Miechowie - kontakt, telefon, numer. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Miechowie dostępne na stronie. Sprawy możliwe do załatwienia w Urzędzie Gminy Miechów.

Kontakt Miechów Urząd Gminy

Osoby chętne skontaktować się z Urzędem Gminy w Miechowie mogą to zrobić na wiele sposobów. Przede wszystkim, najprostszym sposobem będzie odwiedzenie siedziby Urzędu Gminy w Miechowie, co ułatwi realizację wielu spraw. Dodatkowo w celu kontaktowym, mieszkańcy mają także do wyboru pocztę elektroniczną i numer telefonu. Wiele urzędów, w tym Urząd Gminy Miechów kontakt prowadzi również poprzez platformę ePUAP. Bez względu na sposób kontaktu, Urząd Gminy w Miechowie jest otwarty na zgłaszane przez mieszkańców problemy oraz renowacje.

Urząd Gminy Miechów telefon

Kontakt telefoniczny jest szybkim i wygodnym sposobem na skontaktowanie się z wieloma urzędami w tym z Urzędem Gminy w Miechowie. Dzwoniąc na podany powyżej numer Urzędu Gminy Miechowa, można uzyskać informacje na temat godzin otwarcia czy dostępnych usług. Kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy w Miechowie jest wygodnym rozwiązaniem dla osób, które nie mają możliwości zjawić się w placówce osobiście. Trzeba pamiętać, że Urząd Gminy Miechów telefon obsługuje w czasie godzin działania placówki.

Kontakt Urząd Gminy Miechów

Adres: Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów

Telefon: 41 383 00 40,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Miechów:

  • poniedziałek 8:00-16:00
  • wtorek 7:00-15:00
  • środa 7:00-15:00
  • czwartek 7:00-15:00
  • piątek 7:00-15:00

Gmina Miechów

W placówce jaką jest Urząd Gminy Miechów można załatwić wiele spraw związanych z funkcjonowaniem gminy Miechów, takich jak uzyskanie dowodu osobistego, rejestracja pojazdów. Zgłoszenie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach również realizowane jest w Urzędzie Gminy Miechowa.

W celu skutecznego zarządzania i organizacji, Urząd Gminy Miechów został podzielony na różne wydziały i sekcje, z których każdy pełni określone funkcje. Na przykład, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej gminy Miechowa zajmuje się nadzorem nad gospodarką odpadami, ochroną środowiska naturalnego oraz utrzymaniem czystości i porządku w gminie. Natomiast Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego prowadzi działania mające na celu promocję gminy Miechowa jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania oraz wspiera lokalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy i rozwijaniu działalności. Dodatkowo Urząd Gminy Miechów angażuje się w organizację wydarzeń kulturalnych i społecznych, takich jak festiwale, targi czy koncerty, które mają na celu budowanie więzi społecznych i wzmacnianie tożsamości lokalnej społeczności.

Urząd Gminy Miechów dowody osobiste

Dla każdego dowód jest ważnym dokumentem osobistym. W celu jego wyrobienia można udać się do Urzędu Gminy Miechów oraz złożyć odpowiedni wniosek. Na miejscu może zostać pobrany odcisk palca, który będzie widniał na dowodzie. Sam proces składania wniosku o dowód osobisty w Urzędzie Gminy Miechowa przebiega sprawnie, jednak na jego wydanie trzeba poczekać do kilku tygodni. Warto pamiętać, że wydany przez Urząd Gminy Miechów dowód osobisty posiada termin ważności, po którego upływie trzeba będzie złożyć kolejny wniosek o wydanie dokumentu.

Mapa Urząd Gminy Miechów

Liczba wyświetleń: 342Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS