Urząd Gminy Nowy Targ – Gmina Nowy Targ

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: małopolskie

Urząd Gminy Nowy Targ – Gmina Nowy Targ

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Nowy Targ. Skontaktuj się z Urzędem Gminy w Nowym Targu przez telefon lub pocztę elektroniczną. Gmina Nowy Targ wydziały, dowód osobisty.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Nowego Targu?

Jeśli chcesz się skontaktować z Urzędem Gminy w Nowym Targu, najlepiej zajrzeć na ich oficjalną stronę, gdzie znajdziesz informacje kontaktowe. Obecnie Urząd umożliwia kontakt zdalny, np. za pomocą telefonu i poczty elektronicznej, zgodnie z godzinami otwarcia placówki. Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji, możesz udać się osobiście do Urzędu Gminy.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Nowego Targu

Aby poznać godziny otwarcia Urzędu Gminy w Nowym Targu, warto odwiedzić oficjalną stronę internetową instytucji, gdzie znajdują się aktualne informacje dotyczące godzin otwarcia Gminy Nowy Targ. Zaleca się, aby przed wizytą w urzędzie upewnić się, że urząd będzie otwarty. Urząd Gminy Nowego Targu jest czynny w dni robocze, zgodnie z podanymi godzinami pracy, a w dni wolne od pracy jest zamknięty. Jeśli dochodzi do zmian w harmonogramie pracy urzędu, informacje te są publikowane online oraz wywieszane w widocznym miejscu dla petentów.

Kontakt Urząd Gminy Nowy Targ

Adres: Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ

Telefon: 18 263 22 00,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Nowy Targ:

  • poniedziałek 7:00-15:30
  • wtorek 7:00-15:00
  • środa 7:00-15:00
  • czwartek 7:00-15:00
  • piątek 7:30-15:15

Nowy Targ Urząd Gminy

Urząd Gminy Nowym Targu to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie i troskę o gminę. Główne zadania urzędu to dbanie o mieszkańców, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą gminy. W ramach swoich obowiązków Urząd Gminy Nowy Targ odpowiada m.in. za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie.

W kontekście administracji lokalnej Urząd Gminy Nowy Targ jest jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi lub burmistrzowi gminy Nowego Targu podejmowanie uchwał rady gminy oraz realizację zadań gminy Nowy Targ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Placówkę Urząd Gminy Nowy Targ tworzą wydziały wewnętrzne, a także komórki organizacyjne. Każda z jednostek Urzędu Gminy Nowego Targu posiada indywidualne zadania.

Urząd Gminy Nowy Targ Wydział Komunikacji

Do zadań Wydziału Komunikacji w Urzędzie Gminy w Nowym Targu należą między innymi załatwianie spraw związanych z rejestracją pojazdu, zezwoleniami na zarobkowy przewóz rzeczy oraz osób, a także wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów, które uprawniają do kierowania pojazdem. Najczęściej Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy w Nowym Targu jest odwiedzany właśnie w celu wyrobienia prawa jazdy oraz rejestracji pojazdów.

Urząd Gminy Nowy Targ prawo jazdy

Odwiedzając Urząd Gminy w Nowym Targu można także złożyć wniosek o prawo jazdy. W celu złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy należy najlepiej osobiście udać się do Urzędu Gminy w Nowym Targu oraz wziąć ze sobą wszelkie niezbędne dokumenty, takie jak dowód osobisty, wniosek o wydanie prawa jazdy. Podanie o prawo jazdy Urząd Gminy Nowy Targ udostępnia petentom, jednak druk można przygotować również samodzielnie w domu. W niektórych przypadkach jest także wymagana pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem.

Osoby, które mają już prawo jazdy i chcą uzyskać uprawnienie na kolejną kategorię, muszą wziąć ze sobą ksero dotychczasowego prawa jazdy. Zwykle na odbiór prawa jazdy w Urzędzie Gminy w Nowym Targu odbywa się po około 30 dniach roboczych od złożenia wniosku.

Mapa Urząd Gminy Nowy Targ

Liczba wyświetleń: 426Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS