Urząd Gminy Olkusz – Gmina Olkusz

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: małopolskie

Urząd Gminy Olkusz – Gmina Olkusz

Urząd Gminy Olkusz dane kontaktowe i godziny otwarcia. Skontaktuj się z Urzędem Gminy Olkusz telefonicznie, mailowo lub osobiście. Gmina Olkusz adres.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Olkusza?

Jeśli chcesz się skontaktować z Urzędem Gminy w Olkuszu, najlepiej zajrzeć na ich oficjalną stronę, gdzie znajdziesz informacje kontaktowe. Obecnie Urząd umożliwia kontakt zdalny, np. za pomocą telefonu i poczty elektronicznej, zgodnie z godzinami otwarcia placówki. Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji, możesz udać się osobiście do Urzędu Gminy.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Olkusza

Aby poznać godziny otwarcia Urzędu Gminy w Olkuszu, warto odwiedzić oficjalną stronę internetową instytucji, gdzie znajdują się aktualne informacje dotyczące godzin otwarcia Gminy Olkusz. Zaleca się, aby przed wizytą w urzędzie upewnić się, że urząd będzie otwarty. Urząd Gminy Olkusza jest czynny w dni robocze, zgodnie z podanymi godzinami pracy, a w dni wolne od pracy jest zamknięty. Jeśli dochodzi do zmian w harmonogramie pracy urzędu, informacje te są publikowane online oraz wywieszane w widocznym miejscu dla petentów.

Kontakt Urząd Gminy Olkusz

Adres: Rynek 1, 32-300 Olkusz

Telefon: 32 6260100,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Olkusz:

  • poniedziałek 8:00-16:00
  • wtorek 7:00-15:00
  • środa 7:00-15:00
  • czwartek 7:00-15:00
  • piątek 7:00-15:00

Gmina Olkusz

Urząd Gminy Olkusza to instytucja publiczna odpowiedzialna za zarządzanie i administrowanie gminą. Jego główne zadania to dbanie o dobro mieszkańców, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą. Jako instytucja rządowa, Urząd Gminy Olkusza ma także za zadanie udzielanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, a także utrzymywanie porządku i czystości w mieście. Pracownicy Urzędu Gminy w Olkuszu wykonują powierzone im zadania, współpracują z innymi instytucjami i organizacjami, utrzymując przy tym stały kontakt z mieszkańcami. W Urzędzie Gminy Olkusza realizowane są różnego rodzaju formalności, takie jak zgłoszenia, wnioski i zażalenia związane z szerokim zakresem działań miasta. W ramach struktury administracyjnej gminy Olkusz, istnieje jednostka organizacyjna znana jako Urząd Gminy Olkusz. To właśnie tam wójt lub burmistrz podejmuje decyzje na podstawie uchwał rady gminy lub rady miejskiej, i realizuje zadania, które określają przepisy prawa dotyczące danego miasta lub gminy.

Urząd Gminy w Olkuszu wydziały

Urzędem Gminy Olkusza zarządza kilka wydziałów, które zostały odpowiednio podzielone ze względu na prowadzone przez nie sprawy. Do wydziałów Urzędu Gminy Olkusza zaliczają się m.in.: Wydział Komunikacji, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Nieruchomości oraz Wydział Ochrony Środowiska.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Olkusza

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Olkusza jest jednym z najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców. To tutaj można załatwić formalności związane z prawem jazdy, takie jak uzyskanie numeru PKK czy odbiór dokumentu prawa jazdy. Wizyty na tym wydziale są możliwe w godzinach pracy Urzędu Gminy Olkusza, a mieszkańcy mają możliwość skontaktowania się z wydziałem bezpośrednio.

Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Olkusza to również miejsce, w którym można dokonać rejestracji pojazdu, odebrać gotowe tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny. Jednak warto pamiętać, że szybka realizacja spraw w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Olkusza jest możliwa po wcześniejszej rezerwacji wizyty. Ważne jest również sprawdzenie, czy w placówce działa biletowy system kolejkowy, aby uniknąć długiego oczekiwania w kolejce.

Mapa Urząd Gminy Olkusz

Liczba wyświetleń: 358Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS