Urząd Gminy Pcim – Gmina Pcim

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: małopolskie

Urząd Gminy Pcim – Gmina Pcim

Sposoby kontaktu oraz godziny otwarcia Urzędu Gminy w Pcimiu dostępne na stronie. Gmina Pcim dane kontaktowe, wydziały UG Pcim.

Urząd Gminy w Pcimiu kontakt

Wszelkie zainteresowane osoby mogą skorzystać z aktualnych danych kontaktowych do Urzędu Gminy w Pcimiu udostępnionych na stronie. Urząd Gminy Pcim kontakt umożliwia na parę różnych sposobów. Kontakt z Urzędem Gminy w Pcimiu można uzyskać, wysyłając wiadomość na odpowiedni adres elektronicznej skrzynki pocztowej. Innym sposobem na kontakt z Urzędem Gminy w Pcimiu jest forma telefoniczna. Pozwala ona na najszybsze skontaktowanie się z Urzędem Gminy Pcim, dlatego warto z niej korzystać szczególnie w przypadku pilnych spraw. Kontakt z Urzędem Gminy Pcim możliwy jest również także osobiście w siedzibie instytucji.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Pcimiu

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy w Pcimiu są jednoznaczne z godzinami, w których obsługiwani są interesanci. Dlatego też przed kontaktowaniem się z UG Pcim, szczególnie korzystając z formy telefonicznej lub poprzez osobiste odwiedzenie placówki, warto, jest zapoznać się z godzinami, podczas których Urząd Gminy w Pcimiu jest otwarty. Urząd Gminy Pcim godziny otwarcia dostosował do potrzeb petentów. Na tę chwilę w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Pcim jest zamknięty, wszystkie formalności powinny być realizowane w dni robocze.

Kontakt Urząd Gminy Pcim

Adres: Pcim 563, 32-432 Pcim

Telefon: 12 274 80 50,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Pcim:

 • poniedziałek 7:30-17:00
 • wtorek 7:30-15:30
 • środa 7:30-15:30
 • czwartek 7:30-15:30
 • piątek 7:30-15:30

Gmina Pcim

Instytucją rządową, której głównym zadaniem jest zarządzanie oraz dbanie o dobro mieszkańców Pcimia jest Urząd Gminy Pcim. W ramach swoich obowiązków Urząd Gminy Pcimia podejmuje wiele działań, takich jak przyznawanie pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy, a także podejmowanie inwestycji i rozwijanie infrastruktury. Pracownicy Urzędu Gminy w Pcimiu nawiązują kontakt z mieszkańcami oraz współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Pcim można także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Urząd Gminy Pcim (UG Pcim) stanowi kluczową jednostkę organizacyjną, która umożliwia wójtowi czy burmistrzowi Pcimia podejmowanie uchwał rady gminy oraz skuteczną realizację zadań przypisanych gminie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku miasta Pcim, strukturę organizacyjną i funkcjonowanie Urzędu Gminy reguluje odpowiedni regulamin ustalony przez organ wykonawczy.

Urząd Gminy Pcim Wydział Komunikacji

W Urzędzie Gminy Pcim Wydział Komunikacji funkcjonuje w godzinach otwarcia Gminy Pcim. Do jego głównych zadań należą:

 • kierowanie pojazdu na badania techniczne,
 • wydawanie tablic rejestracyjnych,
 • udzielanie licencji na prowadzenie pojazdu,
 • rejestracja oraz wyrejestrowanie pojazdu.

Urząd Gminy Pcim prawo jazdy

W Urzędzie Gminy Pcim można także złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy. Należy w tym celu dostarczyć wszelkie niezbędne dokumenty wraz z odpowiednim zdjęciem. Na wydanie prawa jazdy należy czekać do około 30 dni od złożenia wniosku po danym egzaminie. Prawo jazdy Urząd Gminy Pcim wydaje w Wydziale Komunikacji.

Mapa Urząd Gminy Pcim

Liczba wyświetleń: 926



Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS