Urząd Gminy Radziemice – Gmina Radziemice

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: małopolskie

Urząd Gminy Radziemice – Gmina Radziemice

Urząd Gminy Radziemice - centrum administracyjne w Radziemicach. Gmina Radziemice kontakt dla petentów. Telefony w Urzędzie Gminy Radziemic, godziny otwarcia, adres.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Radziemic?

Możliwość skontaktowania się z Urzędem Gminy w Radziemicach jest dostępna po sprawdzeniu danych kontaktowych zapisanych powyżej. Zaleca się korzystanie z kontaktu zdalnego, takiego jak telefon, e-mail lub inne formy komunikacji online, w godzinach otwarcia Urzędu Gminy w Radziemicach. Kontakt z Urzędem Gminy Radziemice jest możliwy poprzez wymienione powyżej kanały kontaktowe.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Radziemic

Chcąc osobiście odwiedzić Urząd Gminy w Radziemicach, warto sprawdzić aktualne godziny otwarcia. Urząd Gminy Radziemice to instytucja rządowa wiec godziny jej otwarcia są standardowe. Aby uzyskać informacje dotyczące godzin otwarcia Urzędu Gminy w Radziemicach, można również skontaktować się telefonicznie z obsługą klienta w placówce.

Kontakt Urząd Gminy Radziemice

Adres: Radziemice 74, 32-107 Radziemice

Telefon: 12 385 62 44,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Radziemice:

  • Poniedziałek 7:30-15:30
  • Wtorek 7:30-15:30
  • Środa 7:30-15:30
  • Czwartek 7:30-15:30
  • Piątek 7:30-15:30

Gmina Radziemice

Urząd Gminy Radziemicach to instytucja rządowa, która zajmuje się zarządzaniem gminą. Ich główne zadania to dbanie o mieszkańców a co z tym powiązane prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem. Zarządcy Gminy Radziemice jest odpowiedzialny za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie. Pracownicy Urzędu Gminy współpracują z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymują kontakt z mieszkańcami.

Jednostka organizacyjna, znana jako Urząd Gminy Radziemice, stanowi podstawę dla efektywnego działania władz lokalnych. To tam wójt, burmistrz lub prezydent podejmuje decyzje na podstawie uchwał rady gminy lub rady miejskiej oraz realizuje zadania miasta lub gminy zgodnie z przepisami prawa. Trzeba wiedzieć, że struktura Urzędu Gminy Radziemic została odpowiednio uporządkowana. W skład Urzędu Gminy Radziemic wchodzą wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne takie jak Wydział Komunikacji Gminy Radziemice czy Wydział Spraw Obywatelskich.

Urząd Gminy Radziemice wydziały

Urząd Gminy w Radziemicach posiada kilka wydziałów, z których każdy jest odpowiedzialny za inny obszar administracyjny. W składzie urzędu znajdują się wydziały takie jak: Wydział Edukacji, Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Radziemic czy Wydział Spraw Obywatelskich Radziemice. Każdy z tych wydziałów zajmuję się odrębnymi sprawami poprzez wyspecjalizowanych urzędników. Nie brak opinii, że występujące w placówce jaką jest Urząd Gminy Radziemice wydziały znacznie przyśpieszają realizację formlaności.

Mapa Urząd Gminy Radziemice

Liczba wyświetleń: 234Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS