Urząd Gminy Szaflary – Gmina Szaflary

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: małopolskie

Urząd Gminy Szaflary – Gmina Szaflary

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy Szaflary dostępne na stronie. Aktualny numer kontaktowy do Urzędu Gminy w Szaflarach. Pomoc od Urzędu Gminy w Szaflarach.

Urząd Gminy w Szaflarach kontakt

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Szaflarach należy skorzystać z jednego z dostępnych sposobów. Urząd Gminy Szaflary kontakt umożliwia zarówno telefonicznie, mailowo, jak i osobiście. Gdy sprawa jest pilna, zaleca się skorzystać z podanego telefonu do Urzędu Gminy Szaflar, aby natychmiastowo uzyskać odpowiedź na zapytanie. Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy w Szaflarach, należy w pierwszej kolejności zajrzeć na godziny otwarcia placówki. To właśnie w tych godzinach możliwy jest kontakt z Urzędem Gminy Szaflary.

Urząd Gminy Szaflary godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy Szaflary są jednoznaczne z godzinami, podczas których obsługiwani są interesanci. Poza tymi godzinami kontakt z Urzędem Gminy w Szaflarach nie jest możliwy. Godziny otwarcia Urzędu Gminy Szaflary są tak dopasowane, aby nie było problemu ze skontaktowaniem się z instytucją. Placówka jest otwarta od poniedziałku do piątku. Obecnie Urząd Gminy Szaflary nie prowadzi obsługi petentów w soboty oraz w niedziele.

Kontakt Urząd Gminy Szaflary

Adres: Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary

Telefon: 32 449 30 50,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Szaflary:

 • poniedziałek 8:00-17:00
 • wtorek 8:00-16:00
 • środa 8:00-16:00
 • czwartek 8:00-16:00
 • piątek 8:00-15:00

Gmina Szaflary

Urząd Gminy Szaflary to instytucja, do której zadań należy zarządzanie i dbanie o gminę Szaflary oraz jej mieszkańców. W ramach swoich obowiązków zajmuje się przyznawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzaniem nieruchomościami, utrzymaniem porządku i czystości, realizacją inwestycji oraz rozwojem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują stały kontakt z mieszkańcami i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami, a w Urzędzie Gminy w Szaflarach mieszkańcy mogą załatwić wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem gminy, w tym składać wnioski, zgłoszenia i zażalenia.

UG Szaflary – Urząd Gminy Szaflary – jest istotną jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi Szaflar podejmowanie uchwał rady gminy oraz skuteczną realizację zadań gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku Szaflar, strukturę i działanie Urzędu Gminy reguluje odpowiedni regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skierowania się do odpowiednich wydziałów, w zależności od charakteru ich sprawy. Placówka podzielona jest na mniejsze wewnętrzne wydziały z których każdy z nich zajmuje się realizacją innych zadań. Mieszkańcy gminy Szaflary mogą skorzystać z udostępnionego przez Urząd Gminy Szaflar telefonu kontaktowego aby skonsultować się w sprawie danej kwestii administracyjnej.

Urząd Gminy Szaflary Wydział Komunikacji

W Urzędzie Gminy Szaflary Wydział Komunikacji funkcjonuje w godzinach otwarcia Gminy Szaflary. Do jego głównych zadań należą:

 • kierowanie pojazdu na badania techniczne,
 • wydawanie tablic rejestracyjnych,
 • udzielanie licencji na prowadzenie pojazdu,
 • rejestracja oraz wyrejestrowanie pojazdu.

Urząd Gminy Szaflary prawo jazdy

W Urzędzie Gminy Szaflary można także złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy. Należy w tym celu dostarczyć wszelkie niezbędne dokumenty wraz z odpowiednim zdjęciem. Na wydanie prawa jazdy należy czekać do około 30 dni od złożenia wniosku po danym egzaminie. Prawo jazdy Urząd Gminy Szaflary wydaje w Wydziale Komunikacji.

Mapa Urząd Gminy Szaflary

Liczba wyświetleń: 265Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS