Urząd Gminy Szerzyny – Gmina Szerzyny

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: małopolskie

Urząd Gminy Szerzyny – Gmina Szerzyny

Gmina Szerzyny kontakt dla mieszkańców Szerzyn. Numery telefonu Urzędu Gminy Szerzyn. Aktualne godziny otwarcia Urzędu Gminy w Szerzynach.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Szerzyn?

Możliwość skontaktowania się z Urzędem Gminy w Szerzynach jest dostępna po sprawdzeniu danych kontaktowych zapisanych powyżej. Zaleca się korzystanie z kontaktu zdalnego, takiego jak telefon, e-mail lub inne formy komunikacji online, w godzinach otwarcia Urzędu Gminy w Szerzynach. Kontakt z Urzędem Gminy Szerzyny jest możliwy poprzez wymienione powyżej kanały kontaktowe.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Szerzyn

Chcąc osobiście odwiedzić Urząd Gminy w Szerzynach, warto sprawdzić aktualne godziny otwarcia. Urząd Gminy Szerzyny to instytucja rządowa wiec godziny jej otwarcia są standardowe. Aby uzyskać informacje dotyczące godzin otwarcia Urzędu Gminy w Szerzynach, można również skontaktować się telefonicznie z obsługą klienta w placówce.

Kontakt Urząd Gminy Szerzyny

Adres: Szerzyny 521, 38-246 Szerzyny

Telefon: 14 651 72 99,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Szerzyny:

  • Poniedziałek 7:30-17:00
  • Wtorek 7:30-15:30
  • Środa 7:30-15:30
  • Czwartek 7:30-15:30
  • Piątek 7:30-14:00

Gmina Szerzyny

Urząd Gminy Szerzyny to instytucja publiczna, której celem jest prowadzenie spraw związanych z gminą Szerzyny. Urząd Gminy Szerzyny realizuje sprawy mieszkańców w wielu kwestiach administracyjnych takich jak wydawanie dokumentów tożsamości, rejestracja pojazdów, zgłaszanie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach w gminie Szerzyny. Urząd Gminy Szerzyny pełni istotną funkcję w zakresie koordynacji różnorodnych inicjatyw i projektów, których celem jest rozwój gminy. Wśród tych działań znajdują się inwestycje infrastrukturalne, takie jak rozbudowa i modernizacja dróg, placów, parków, a także rozwój systemu transportu publicznego i budowa obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. Dzięki temu Urząd Gminy Szerzyny odgrywa ważną rolę jako instytucja publiczna, angażując się w rozwój społeczności lokalnej i zapewniając skuteczne zarządzanie.

Warto podkreślić, że Urząd Gminy Szerzyny jest zorganizowany wewnętrznie na różne sekcje, co ułatwia organizację pracy. Przybywający petenci powinni być świadomi, który wydział zajmuje się danymi sprawami. Na przykład, sprawy związane z prawem jazdy lub rejestracją pojazdów można załatwić w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Szerzyn, natomiast kwestie dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Szerzynach. Urząd Gminy Szerzyny podejmuje szereg działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców i rozwój lokalnej społeczności. Poprzez skoordynowane wysiłki i efektywne zarządzanie, Urząd Gminy Szerzyny pełni istotną rolę w kształtowaniu przyszłości gminy oraz satysfakcjonowaniu potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Wydziały Urzędu Gminy Szerzyn

Urząd Gminy Szerzyny to instytucja, która ma za zadanie zarządzać i administrować gminą, dbając o dobro jego mieszkańców, planując i realizując inwestycje, zarządzając infrastrukturą oraz prowadząc sprawy związane z gospodarką, kulturą i społeczeństwem. Aby jak najlepiej zrealizować swoje zadania Urząd Gminy Szerzyny został podzielony na wydziały wewnętrzne.

Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Szerzyn

Wydział Komunikacji to jedna z najważniejszych jednostek Urzędu Gminy Szerzyn, która zapewnia mieszkańcom pomoc w załatwianiu spraw związanych z prawem jazdy. W placówce można uzyskać numer PKK, odebrać dokumenty związane z pojazdem oraz zarejestrować swój pojazd. Aby uniknąć długiego oczekiwania w kolejce, warto skorzystać z systemu rezerwacji wizyty. Można również skontaktować się z Wydziałem Komunikacji bezpośrednio.

Mapa Urząd Gminy Szerzyny

Liczba wyświetleń: 243Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS