Urząd Gminy Trzyciąż – Gmina Trzyciąż

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: małopolskie

Urząd Gminy Trzyciąż – Gmina Trzyciąż

Wydziały w Urzędzie Gminy w Trzyciążu. Telefon Urzędu Gminy Trzyciąż, adres e-mail. Aktualne Godziny otwarcia Urzędu Gminy Trzyciąża.

Urząd Gminy w Trzyciążu kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż umożliwia wszystkim interesantom. Kontakt z Urzędem Gminy w Trzyciążu można uzyskać na parę różnych sposobów. Jednym z nich jest elektroniczna skrzynka pocztowa. W tym calu należy napisać wiadomość z zapytaniem oraz wysłać ją na odpowiedni adres e-mail. Urząd Gminy Trzyciąż kontakt umożliwia także stacjonarnie poprzez osobistą wizytę w instytucji. Jednak w przypadku, gdy ważne jest, aby jak najszybciej uzyskać odpowiedź, można także skorzystać z formy telefonicznej.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Trzyciążu

Kontakt w Urzędzie Gminy w Trzyciążu można uzyskać w godzinach jego otwarcia, dlatego przed skontaktowaniem się z instytucją, warto w pierwszej kolejności sprawdzić godziny, w których są obsługiwani interesanci. Urząd Gminy Trzyciąż jest otwarty od poniedziałku do piątku. W soboty oraz w niedziele Urząd Gminy w Trzyciążu nie prowadzi stacjonarnej i telefonicznej obsługi petentów.

Kontakt Urząd Gminy Trzyciąż

Adres: ul. Leśna 4, 32-353 Trzyciąż

Telefon: +48 12 389 40 01, +48 12 389 40 02

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Trzyciąż:

  • poniedziałek 8:00-16:00
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Gmina Trzyciąż

Urząd Gminy Trzyciąż to instytucja publiczna, która działa na rzecz mieszkańców gminy Trzyciąż, zapewniając obsługę administracyjną w wielu sprawach. Do zadań Urzędu Gminy Trzyciąż zalicza się wydawanie dowodów osobistych, rejestracja pojazdów, przyjmowanie wniosków o wydanie zezwoleń, a także udzielanie informacji o planowanych inwestycjach na terenie gminy Trzyciąż. Działania podejmowane przez Urząd Gminy Trzyciąż mają na celu poprawę jakości życia lokalnej społeczności, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz wsparcie rozwoju. Poprzez skoordynowane działania i sprawną administrację, Urząd Gminy Trzyciąż odgrywa istotną rolę w dążeniu do rozwoju gminy i zaspokajaniu potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców.

Chcąc jak najlepiej zorganizować pracę w placówce, Urząd Gminy Trzyciąż składa się z wydziałów i jednostek organizacyjnych wewnętrznych. Każdy z nich obsługuje inne sprawy, a także posiada inne obowiązki. Mieszkańcy Trzyciąża mogą realizować swoje sprawy w konkretnych wydziałach. Jeżeli chodzi o Wydział Sprawy Obywatelskich Urzędu Gminy w Trzyciążu to obsługuje on sprawy dotyczące wydawania dowodów osobistych czy zmiany miejsca zameldowania petenta.

Urząd Gminy Trzyciąż podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to należność, którą zobowiązane są płacić osoby posiadające grunty, budynki (również ich części), a także budowle. Urząd Gminy Trzyciąż podatek od nieruchomości pobiera co roku. W Urzędzie Gminy Trzyciąż taką zapłatę można złożyć osobiście lub przelewem na odpowiedni numer konta bankowego. Należy pamiętać o tym, aby podatek od nieruchomości przekazać w odpowiednim terminie, aby Gmina Trzyciąż nie naliczyła odsetek.

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Trzyciąż

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy w Trzyciążu odbywa się według harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej. Należy także pamiętać o deklaracji śmieciowej, którą Gminia Trzyciąż wymaga od właścicieli nieruchomości, w której powstają odpady komunalne. Taką deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy w Trzyciążu o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawę tą można zrealizować na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest osobista wizyta w Urzędzie Gminy Trzyciąż. Złożenie deklaracji śmieciowej Urząd Gminy Trzyciąż obsługuje również online.

Mapa Urząd Gminy Trzyciąż

Liczba wyświetleń: 401Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS