Urząd Gminy Wieliczka – Gmina Wieliczka

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: małopolskie

Urząd Gminy Wieliczka – Gmina Wieliczka

Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy Wieliczki. Aktualne godziny otwarcia Urzędu Gminy Wieliczka, godziny obsługi petentów. Urząd Gminy Wieliczka kontakt, telefon, adres.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Wieliczki

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Wieliczce, warto sprawdzić informacje kontaktowe na oficjalnej stronie internetowej urzędu. Obecnie Urząd Gminy Wieliczka kontakt zdalny umożliwia za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej i innych form komunikacji online. W przypadku potrzeby uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub załatwienia sprawy można udać się osobiście do Urzędu Gminy.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Wieliczki

Aby poznać godziny otwarcia Urzędu Gminy Wieliczki, warto sprawdzić oficjalną stronę internetową, na której są publikowane informacje. Przed wizytą w urzędzie zaleca się upewnienie się, że urząd będzie otwarty w planowanym terminie.

Kontakt Urząd Gminy Wieliczka

Adres: Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka

Telefon: 12 263 41 00,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Wieliczka:

  • poniedziałek 8:00-17:00
  • wtorek 8:00-16:00
  • środa 8:00-16:00
  • czwartek 8:00-16:00
  • piątek 8:00-16:00

Gmina Wieliczka

W placówce jaką jest Urząd Gminy Wieliczka można załatwić wiele spraw związanych z funkcjonowaniem gminy Wieliczka, takich jak uzyskanie dowodu osobistego, rejestracja pojazdów. Zgłoszenie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach również realizowane jest w Urzędzie Gminy Wieliczki.

W celu skutecznego zarządzania i organizacji, Urząd Gminy Wieliczka został podzielony na różne wydziały i sekcje, z których każdy pełni określone funkcje. Na przykład, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej gminy Wieliczki zajmuje się nadzorem nad gospodarką odpadami, ochroną środowiska naturalnego oraz utrzymaniem czystości i porządku w gminie. Natomiast Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego prowadzi działania mające na celu promocję gminy Wieliczki jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania oraz wspiera lokalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy i rozwijaniu działalności. Dodatkowo Urząd Gminy Wieliczka angażuje się w organizację wydarzeń kulturalnych i społecznych, takich jak festiwale, targi czy koncerty, które mają na celu budowanie więzi społecznych i wzmacnianie tożsamości lokalnej społeczności.

Urząd Gminy Wieliczka wydziały

Znajdujące się w Urzędzie Gminy Wieliczki wydziały są obsługiwane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę z danych zakresów. Każdy z pracowników ma wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie. Urząd Gminy Wieliczka wydziały ustanowił zgodnie z kategorią spraw w nich realizowanych.

Urząd Gminy Wieliczka odpady komunalne

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Wieliczka odbywa się według ustalonego wcześniej harmonogramu. Do takiego harmonogramu ma wgląd każda zainteresowana osoba. Można go znaleźć, udając się na stronę internetową Urzędu Gminy Wieliczka. Warto pamiętać, że w Urzędzie Gminy Wieliczka przyjmowana deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taki dokument powinien złożyć każdy właściciel nieruchomości, w której powstają odpady komunalne.

Mapa Urząd Gminy Wieliczka

Liczba wyświetleń: 330Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS